Spotrebitelia budú viac chránení

zdroj: flickr, fd

Výbor EP pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľov (IMCO) minulý týždeň v prvom čítaní schválil kompromisné znenie návrhu legislatívy, na ktorom sa všetky tri inštitúcie dohodli ešte 6. júna. Tento týždeň bude o smernici hlasovať plénum. Rokovania o legislatíve prebiehajú už od roku 2008, keď ju predložila Európska komisia.

„Ide o víťazstvo aj pre spotrebiteľov, aj pre podniky. Sme o veľký krok bližšie k skutočnému spoločnému vnútornému trhu v Európe,“ vyhlásil nemecký poslanec Andreas Schwab (EPP), ktorý je spravodajcom k smernici, ktorú opísal ako dobrý kompromis medzi nevyhnutnými právami spotrebiteľov a opodstatnenými záujmami podnikov. Okrem toho ide podľa neho o dobrý príklad, keď „viac Európy“ je benefitom pre obe strany.

„Viac bezpečnosti pre spotrebiteľov pri nakupovaní online a spoločné pravidlá pre podniky – toto sú hlavné body politickej dohody o smernici o právach spotrebiteľov medzi Parlamentom a Radou,“ pokračoval Schwab. Európski spotrebitelia budú mať dva týždne na rozmyslenie si nákupu a jasnejšie pravidlá budú platiť aj pre udávanie cien pri predaji cez internet. Výbor IMCO dohodu schválil jednomyseľne – pričom 28 bolo za, nikto proti a traja poslanci chýbali.

Doplnená verzia smernice bola Parlamentom schválená ešte v marci, no konečné hlasovanie odsunuli, aby získali viac času na dosiahnutie dohody s členskými štátmi v prípade najkontroverznejších záležitostí.

Spotrebiteľské skupiny sú spokojné

Skupiny zastupujúce spotrebiteľov sú spokojné, že návrh, o ktorom sa bude hlasovať, nezníži úroveň existujúcej legislatívy v niektorých členských štátoch. „Vítame fakt, že legislátori vypočuli európskych spotrebiteľov. Smernica s najväčšou pravdepodobnosťou nespôsobí výrazné zníženie úrovne spotrebiteľských práv v členských štátoch EÚ,“ vyhlásila Monique Goyensová, generálna riaditeľka spotrebiteľskej skupiny BEUC. Pripustila však, že v niektorých bodoch boli urobené neblahé ústupky, napríklad že spotrebitelia budú musieť znášať časť nákladov za vrátanie tovaru, ktorého kúpu si rozmysleli.

Poslanci dúfajú, že smernica zabráni skrytým poplatkom a zmätkom týkajúcim sa toho, od koho spotrebitelia vlastne nakupujú, najmä online. Vopred označené políčka budú zakázané a obchodníci nebudú môcť dávať prirážku za použitie kreditných kariet pri platení.

Vzhľadom na jednomyseľné hlasovanie Parlamentu a medziinštitucionálnu dohodu sa očakáva, že plénum návrh schváli bez problémov. Následne sa ním bude zaoberať Rada ministrov, ktorá zasadne v júli. Aj v tomto prípade sa však počíta s tým, že ide len o formalitu. Po zverejnení v úradnom vestníku (zrejme v októbri) budú mať členské štáty dva roky na implementáciu pravidiel do národného práva.