Spotrebiteľské skupiny: Nová platobná legislatíva spotrebiteľov znevýhodní

Zdroj: Wikimedia Commons, CC, Lidongyun (Lidongyun)

Spotrebiteľské skupiny z Holandska, Portugalska, Rumunska, Španielska a Talianska vyjadrili obavy, že pripravované platobné reformy budú mať negatívne dôsledky pre spotrebiteľov.

Európska komisia v júli zverejnila návrh revidovanej smernice o platobných službách, ktorú sprevádzal návrh nariadenia o mnohostranných výmenných poplatkoch (MIF), ktoré sa odvádzajú pri cezhraničnej alebo vnútroštátnej platbe kartou.

Nové opatrenia direktívy sa zameriavajú na vstup nových hráčov na trh a rozvoj inovatívnych mobilných a internetových platieb. Majú tiež priniesť vyššiu mieru ochrany užívateľov pred podvodmi, zneužitím a platobnými incidentmi.

Nariadenie o výmenných poplatkoch počíta so zavedením stropov na úrovni 0,3 % hodnoty transakcie v prípade kreditných kariet a 0,2 % pri platbe debetnými kartami. Svoj postoj k platobnému balíku vo februári zaujali členovia Výboru Európskeho parlamentu pre hospodárske a menové záležitosti. Priklonili sa k navrhovaným stropom, no v prípade debetných kariet by podľa nich mal byť limit na úrovni 0,2 % alebo 7 eurocentov, podľa toho, čo pri transakcii vyjde nižšie.

Europoslanci zároveň podporili návrh obmedziť pravidlo rešpektovania všetkých kariet, ktoré vyžaduje, aby obchodníci prijímali všetky karty jednej značky, ak prijímajú jednu kategóriu kariet tejto značky, a to bez ohľadu na náklady, ktoré predstavujú pre predajcov. Od tohto kroku očakávajú, že nižšie náklady za platbu pre obchodníkov sa premietnu do nižších cien pre spotrebiteľov.

Spotrebiteľské skupiny vo svojom manifeste k pripravovanej regulácii platobných kariet podporujú snahu Komisie o posilnenie ochrany záujmov spotrebiteľov pri platbe kartou, no zároveň upozorňujú, že predložené návrhy budú mať práve opačný efekt.

Skepticky sa pozerajú najmä na očakávanie, že nižšie náklady maloobchodníkov sa premietnu do nižších cien pre spotrebiteľov. „Nikde inde sa tak nestalo a vzhľadom na sťažnosti predajcov na to, že platia priveľa a ich náklady na podnikanie sa zvyšujú, nechápeme, prečo sa očakáva, že by tento benefit dobrovoľne preniesli na spotrebiteľov,“ konštatujú organizácie.

Poukázali na príklady Španielska, Austrálie a Spojených štátov, kde už boli pevne stanovené limity pre výmenné poplatky a najviac na tom tratia práve spotrebitelia. Napríklad v Španielsku to podľa nich viedlo k zvýšeniu poplatkov pre držiteľov kariet o viac ako polovicu a maloobchodníci nepreniesli úspory na spotrebiteľov, ale ceny sa zvýšili aj o 25 % viac ako v eurozóne. Podobný vývoj očakávajú aj spotrebitelia v Taliansku. Zhoršenie svojej pozície predpokladajú aj slovenskí spotrebitelia (EurActiv, 26/02/2014).

Organizácie sú presvedčené, že legislatíva je slabo rozvinutá a preto vyzvali európske inštitúcie, aby zaistili, že nebude viesť k poškodeniu spotrebiteľov. Okrem stropov pre poplatky žiadajú aj odstránenie návrhu na spoločné označovanie, podľa ktorého by vydavateľ platobného nástroja mal rozhodovať o tom, či platobná aplikácia môže byť na rovnakej karte alebo nie, pričom jej výber pri platbe by bol na spotrebiteľovi. Obávajú sa, že budú viesť k zmätočným situáciám, ktoré by tiež nakoniec mohli byť v neprospech spotrebiteľov. Nesúhlasia ani s obmedzením pravidla akceptovania všetkých kariet, sú však za to, aby bola posilnená transparentnosť pri platobnom procese.

O ďalšom osude legislatívy by malo plénum Európskeho parlamentu rozhodnúť na niektorom z najbližších plenárnych zasadnutí.