Správy o udržateľnosti = vyšší zisk

Vyšší zisk, lepší predaj a cash flow, vyššia návratnosť investícií – to všetko si pripisujú firmy, ktoré sa riadia zásadami zodpovedného podnikania a o udržateľnosti svojich aktivít pravidelne informujú verejnosť vo svojich správach. Vyplýva to z prieskumu „Potravinový a spotrebiteľský priemysel – Dosahovanie výnimočných finančných výsledkov v podmienkach ekonomických výziev 2008,“ ktorý uskutočnili spoločnosti GMA a PricewaterhouseCoopers.

Analýza skúmala prax a hospodárske výsledky 60 veľkých firiem. Správy o udržateľnosti svojich aktivít publikovalo 27 z nich. Podľa prieskumu dosahovali lepšie výsledky ako zvyšných 33 spoločností, ktoré verejnosť prostredníctvom správ neinformovali.

Mediánové hodnoty hospod. ukazovateľov v % v r. 2007
výnosy aktív hrubý zisk výnos z predaja
spoločnosti so správou 13 49 14
spoločnosti bez správy 9 33 8

Autori štúdie uvádzajú dva hlavné dôvody lepších výsledkov spoločností, ktoré publikujú správy o udržateľnosti svojich aktivít:

  • Firmy, ktoré budujú zodpovedné podnikanie, pracujú efektívnejšie, využívajú energeticky úsporné riešenia a ich vstupné náklady sú celkovo nižšie
  • Spotrebitelia stále viac uprednostňujú "uvedomelé" spoločnosti, ktoré verejne dokazujú nielen svoj záujem na dosahovaní zisku, ale aj zodpovednosť za prostredie, v ktorom žijú

Potvrdzuje to aj prieskum spotrebiteľského správania, ktorý v roku 2007 uskutočnila firma KPMG. Viac ako 80% respondetov uviedlo, že ak majú na výber,  uprednostňujú ekologické produkty a služby.

Skutočnosť, že zodpovedné podnikanie sa priaznivo odzrkadľuje aj v hospodárskych výsledkoch, potvrdzuje aj ďalšia štúdia konzultačnej spoločnosti Arthur D. Little: “Dôraz na udržateľný rozvoj a efektívny CO2 manažment robí firmy konkurencieschopnejšími a dáva im nespornú pridanú hodnotu, keďže ponúkajú ekologické tovary a služby.” (EurActiv.sk 13.6.2008)

Na Slovensku vydalo správy o zodpovednom podnikaní menej ako 10 spoločností. Sú to najmä firmy, ktoré sa združujú v Business Leaders Forum: VÚB banka, Orange, US Steel, Slovak Telekom, Provident Financial, Holcim, ale aj spoločnosť MOL, pod ktorú patri Slovnaft. (EurActiv.sk 16.05.2008)

Jana Ružická z Nadácie Pontis, ktorá je zároveň koordinátorkou Business Leaders Forum vysvetľuje úspech zodpovedných firiem: „Zohľadňovanie enviromentálnych a komunitných hľadísk vedie zodpovedné firmy k inováciám vlastných produktov a služieb. Nové riešenia častokrát prinášajú aj nižšie náklady a zvýšenú spokojnosť zákazníkov. Takáto politika ich zároveň odlišuje od konkurencie, posilňuje hodnotu značky a pozíciu firmy na trhu. Mnohé prieskumy ukazujú, že spoločnosti so zodpovedným prístupom k podnikaniu tak vykazujú dlhodobo lepšie hodpodárske výsledky.