Štát má pomôcť malým podnikom s energetickou efektívnosťou

„Zvyšujúca sa informovanosť o možnostiach šetrenia energiou musí byť prvým krokom úspešnej stratégie“, vyhlásil generálny tajomník UEAMPE Andrea Benassi počas okrúhleho stola o úlohe verejnej podpory pre ochranu životného prostredia (27. máj 2008). „Nestane sa to však bez verejnej podpory“, zdôraznil Benassi.

Podľa UEAMPE nebude Európa schopná splniť ambiciózny plán znižovania emisií – o pätinu do roku 2020 – „ak sa dramaticky nezlepší atraktívnosť investovania do energetickej efektívnosti a šetrenia energiou“.

„Energetická efektívnosť je len zriedkavo medzi investičnými prioritami malých podnikateľov“, tvrdí Benassi. Malí podnikatelia okrem toho „zvyčajne systematicky podceňujú svoje možnosti v šetrení energiou… Aj ak sú malé podniky dostatočne informované a pripravené konať v oblasti energetickej efektívnosti, cena potrebných investícií je často kľúčovou bariérou.“

Komisárka pre konkurenciu Neelie Kroes počas okrúhleho stola povedala, že revidované pravidlá štátnej pomoci v oblasti životného prostredia, ktoré vstúpili do platnosti v apríli tohto roku, sú „v skutočnosti veľmi štedré“.

„V porovnaní s predchádzajúcimi pravidlami vo všeobecnosti umožňujú vyššiu pomoc“, povedala Kroes. „Okrem toho pokrývajú viaceré opatrenia – napríklad pomoc pri získavaní čistých dopravných vozidiel.“

Podľa komisárky prinesie vo väčšine prípadov riešenie trh, nie vlády. „Štátnu pomoc často nebudete potrebovať – výzvy sa zaplatia samé, prípadne budú nové náklady vyvážené novými trhovými príležitosťami.“ Kroes pritom poukázala na fungovanie systému obchodovania s emisiami.

No podľa UEAMPE revidované pravidlá štátnej pomoci nejdú dostatočne ďaleko. Európska komisia podľa podnikateľov stále trvá na podmienke, aby boli náklady energetických úspor certifikované externým audítorom. „Pre malých podnikateľov to bude najväčšou bariérou“, zdôraznil Benassi. Komisárku Kroes vyzval, aby „zrušila túto zaťažujúcu klauzulu“.

„Veríme, že Komisia tieto nedostatky vyrieši a umožní poskytovateľom pomoci dať malých a stredným podnikom podporu, ktorú potrebujú“, povedal Benassi.