Štát môže naďalej pomáhať podnikom v troch regiónoch SR

„Mapa regionálnej pomoci poskytuje rámec na podporu produktívnych investícií, ktoré počas nasledujúcich siedmich rokov pomôžu regionálnemu rozvoju na Slovensku, a zároveň zabezpečuje, aby peniaze daňovníkov smerovali tam, kde je to najviac potrebné,“ uviedol podpredseda EK zodpovedný za politiku hospodárskej súťaž Joaquín Almunia.

V mape regionálnej pomoci, ktorú pre Slovensko sa určujú regióny členského štátu oprávnené na regionálnu investičnú pomoc poskytovanú na vnútroštátnej úrovni na základe pravidiel EÚ v oblasti štátnej pomoci a stanovuje sa v nej maximálna výška pomoci pre podniky v oprávnených regiónoch.

Mapa bude platná v období od júla 2014 do konca decembra 2020.

Regióny zostávajú, intenzita sa znižuje

Konečným cieľom regionálnej štátnej pomoci je podporiť hospodársky rozvoj a zamestnanosť. Členské štáty môžu poskytnúť štátnu pomoc podnikom na podporu investícií do nových výrobných zariadení v znevýhodnených regiónoch v Európe alebo na rozšírenie alebo modernizáciu existujúcich zariadení.

Na regionálnu investičnú pomoc bude aj naďalej oprávnených 88,48 % obyvateľstva Slovenska, ktorí žujú v regiónoch Stredné Slovensko, Východné Slovensko a Západné Slovensko. Maximálna intenzita pomoci dosiahne 25 % až 35 % oprávnených nákladov na príslušné investičné projekty.

Bratislavský kraj má HDP na obyvateľa vyššie než 100 % priemeru EÚ, preto podniky v tomto regióne nie sú oprávnené na túto formu pomoci.

V porovnaní s aktuálne platnou slovenskou mapou bude intenzita pomoci v novej mape o 15 % nižšia, čo je v súlade s novými usmerneniami.

EurActiv.sk je členom konzorcia Enterprise Europe Network Slovensko.

Sieť Enterprise Europe Network poskytuje služby malým a stredným podnikateľom, komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.

Združuje vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby vo viac ako 50 krajinách.