Štátna pomoc pre environmentálne projekty

Komisia nevznesie žiadne námietky voči plánom na rozšírenie schémy rakúskej federálnej vlády, ktorá má pomôcť presunúť časť dopravy z ciest na rieku Dunaj. Štátna pomoc bude poskytovaná pre nové riečne navigačné služby formou environmentálneho príspevku 18-34 eur na každý prepravený kontajner na základe predloženia podnikateľského plánu ktorý dokáže, že riečne navigačné služby budú mať vysokú kvalitu a budú pravidelne dostupné. V pilotnej schéme v období 2008-2014 sa počíta s ročným rozpočtom jeden milión eur.

Lodná či železničná doprava je považovaná za environmentálne „čistejšiu“ alternatívu k cestnej, na ich rozvoj je však často potrebná kompenzujúca štátna pomoc. V apríli tohto roku napríklad Komisia schválila slovenskej vláde daňové zvýhodnenia pre železničnú a riečnu dopravu.

Štátnu pomoc dostane aj ďalší environmentálny projekt v nórskom Mongstadte. Dozorný orgán EZVO (Európske združenie voľného obchodu) povolil vláde v Oslo investíciu do projektu, ktorý má testovať, verifikovať a demonštrovať rozličné koncepty a technológie schopné znížiť náklady a riziká spojené s masovým využitím technológie zachytávania uhlíka. Komisár pre energetiku Piebalgs rozhodnutie privítal ako „dôležitý precedens pre hodnotenie štátnej pomoci v prípadoch projektov, ktoré sú nevyhnutné pre ďalší pokrok technológií zachytávania CO2 a jeho uskladňovania pod zemou (CCS)…“

Komisia považuje technológie CCS za dôležitý nástroj znižovania emisií CO2. Zatiaľ však nie sú ekonomicky životaschopné, pomoc im musia poskytovať verejné financie.