Štátom EÚ sa nepáči ich vlastná dohoda

Zdroj: Mikko Itälahti, www.creativecommons.org

Pozadie:

Dohoda znížiť emisie CO2 o 20% do roku 2020 a zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov na produkcii energie na 20% vznikla po ťažkých rokovaniach na summite lídrov EÚ v marci 2007. Komisia od vtedy pracuje na výpočtoch konkrétnych národných limitov, aby EÚ stanovený cieľ splnila. Výsledky zverejní 23. januára. Niektoré členské štáty sa búria už dnes.

Otázky:

Francúzsko, Nemecko a Španielsko už zaslali do Bruselu protestné listy. Nepáčia sa im navrhované národné kvóty CO2, ktoré by museli splniť do roku 2020. V kritike ich ticho podporujú aj ďalšie krajiny. Ich odmietavé stanovisko nahlas prezentujú najmä priemyselní lobisti – tvrdia, že európske firmy sa pre prísne kvóty CO2 stanú menej konkurencieschopné v porovnaní so spoločnosťami z Ázie a Spojených štátov. Aké konkrétne čísla kritizujú ešte nie je známe, pretože komisia zverejní svoj návrh až 23. januára.

Splnenie ekologického cieľa by mohlo stáť 800 miliárd až 1,1 bilióna EUR. Vyplýva to zo štúdie poradenskej firmy McKinsey. Pre priemysel by to znamenalo záťaž 60 až 80 miliárd EUR ročne.

Predseda EK José Barroso uistil poslancov Európskeho parlamentu, že tlaku členských štátov a lobistov neustúpi: „Nečakajte, že budeme robiť kompromisy v európskych záujmoch.“ Zdôraznil, že by tým utrpela dôveryhodnosť EÚ a hlavne jej cieľ stať sa svetovým lídrom v ochrane životného prostredia, znižovaní CO2 emisií a boji proti klimatickým zmenám.

Navrhovaný plán zníženia emisií do roku 2020 je už aj tak značným kompromisom. Ochranári mu vyčítali, že cieľ znížiť CO2 o 20% nestanovil pre každú členskú krajinu, ale vypočíta sa ako priemer za celú EÚ. Vďaka systému obchodovania s emisnými kvótami tak niektoré krajiny budú môcť stále nadmieru znečisťovať ovzdušie.

Slovenské ministerstvo životného prostredia zatiaľ považuje za predčasné, vyjadrovať svoj názor. Nie je tak jasné, či Bratislava rozšíri okruh krajín s kritickým názorom. Vláda v týchto dňoch dosiahla ústupok od Európskej komisie, ktorá Slovensku zvýšila emisnú kvótu na obdobie 2008 – 2012 o 5,5%. Bratislava následne stiahla žalobu, ktorú v tejto veci podala na EK vo februári 2007.

Pozície:

José Barroso, predseda EK: „Prechod na ekologickú spoločnosť nie je jednoduchý, ale k nášmu záväzku musíme pristupovať so všetkou odhodlanosťou,“ vyhlásil pred poslancami EP. Zároveň dodal, že na splnení záväzku znížiť emisie CO2 o 20% do roku 2020 „závisí medzinárodná a vnútorná dôveryhodnosť EÚ.“

Peter Višváder, hovorca Ministerstva životného prostredia SR: „Je predčasné vyjadrovať sa k tejto záležitosti, pretože  sa stále o nej rokuje. Návrhy analyzujú odborníci a kontultujú sa so zainteresovanými stranami. Návrh určite nebude definitívny a vyžiada si ešte veľa rokovaní. Preto nie je vhodné hovoriť o konkrétnych číslach.“

John Monks, Európska konfederácia odborových zväzov: Odborári sa obávajú, že podniky pod tlakom nákladov zo znižovania CO2 emisií začnú prepúšťať. Len v oceliarstve by sa podľa nich mohlo stratiť 50 tisíc pracovných miest: „Nechceme vidieť, ako firmy v EÚ prepúšťajú ľudí a sťahujú sa do lacnejších a špinavších regiónov sveta.“

Karel Polanecký, Greenpeace: Ochranári sú kritickí voči snahám slovenskej vlády získať vyššie emisné kvóty: „Je smutné, ak predstavitelia nášho štátu považujú zvýšenie limitu na znečisťovanie životného prostredia za svoj úspech.“