Stáže nahradili prácu, no väčšinou sú neplatené

„Stáže sú kľúčové pre preklenutie medzery medzi svetom vzdelávania a svetom práce. Nemali by však byť nástrojom na zneužívanie našej mládeže,“ povedala v piatok na diskusii so stážistami Androulla Vassiliou, komisárka EÚ pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež.

20 mládežníckych organizácií z 8 krajín únie protestovalo v Bruseli pred budovou Európskeho parlamentu za lepšie podmienky pre stážistov. Akciu označili ako Európsky deň stážistov.

Upozorňovali, že mladí ľudia boli sociálnou a hospodárskou krízou zasiahnutí najviac a predlžovanie úsporných opatrení povedie iba k ďalšej nezamestnanosti mladých.

Minuloročný prieskum Eurobarometru ukázal, že bez nároku na mzdu je v Európe 59 % stáží. Zo zvyšných 40 % polovica nepokrýva ani náklady na živobytie. Ďalších 40 % stážistov pracuje bez písomnej zmluvy, ktorá by zabezpečovala ich sociálne práva.

Generálny tajomník Európskeho fóra mládeže Allan Päll vraví, že sa nekvalitné stáže stávajú v Európe čoraz väčším problémom. „Väčšina stáží už nie je zameraná na učenie. Vidíme, že ponúkané stáže nahrádzajú skutočné zamestnanie a ľudia nimi musia prejsť niekoľkými, kým získajú poriadnu prácu.“

„Čiastočne je to z toho dôvodu, že súkromné spoločnosti aj verejné inštitúcie tento fakt zneužívajú,“ vysvetlil pre EurActiv.

Účastníci sa zhodli, že by problémové postavenie stážistov mohla vyriešiť samoregulačná iniciatíva, ktorú pripravila skupina InternsGoPro. Organizácia navrhuje označenie „Kvalitná stáž“, o ktoré sa môžu jednotlivé spoločnosti uchádzať po splnení určitých kritérií.

Stáže by v podnikoch nemali nahrádzať pracovné pozície, stážistov by mal viesť osobný školiteľ a ak stáž vykonávajú až po ukončení štúdia, tak by odmena nemala klesnúť pod úroveň minimálnej mzdy.

„Dobrovoľné označenie pre kvalitné stáže je vhodným doplnkom európskeho rámca kvality pre stáže. Je to spôsob, akým môžu spoločnosti vyjadriť svoj záväzok a zodpovednosť voči školeniu mladých ľudí,“ uviedol eurokomisár pre sociálne záležitosti, zamestnanosť a začlenenie László Andor.

Rámec kvality pre stáže prijala Európska komisia ako odporúčanie v marci tohto roku. Podľa mládežníckych organizácií odporúčanie EK kľúčové problémy stážistov postihnúť nedokázalo.