Štefanec: Harmonizácia daňového základu je citlivá vec

zdroj: Európsky parlament

Akékoľvek zásahy EÚ do daňovej politiky boli v minulosti pre mnohých červeným súknom. Pod vplyvom krízy a nutnosti eliminovať prebujnené daňové úniky sa ale pripravenosť akceptovať nové formy spolupráce zvyšuje.

Európska komisia preto minulý týždeň predstavila Akčný plán pre férovejšie zdaňovanie korporácií.

Jej súčasťou je aj harmonizácia daňového základu pre výpočet daní firiem v EÚ (skratka CCCTB – Common Consolidated Corporate Tax Base).

Europoslanec Ivan Štefanec hovorí, že ide o „citlivú oblasť“, pretože stanovenie daňového základu má priamy vplyv na výber daní v príslušných krajinách.

Zároveň sa ale domnieva, že je lepšie ak bude CCCTB povinný, „pretože dobrovoľnosť by v tomto prípade znamenala len ďalší systém a tým ďalšie nepriame náklady”.

V minulosti predpokladala Európska komisia CCCTB na báze dobrovoľnosti.

Štefanec si myslí, že návrhy Komisie neznamenajú zásah do daňovej suverenity. „Nezávislá daňová politika jednotlivých krajín je kľúčovým prvkom hospodárskej súťaže, no ak sa  spoločnosť rozhodne podnikať v konkrétnej krajine, musí v nej platiť aj dane a ďalšie zákonné záväzky. Z tohoto hľadiska považujem zavedenie spoločných pravidiel na výpočet daní za správny krok.”

Dopĺňa, že veľké korporácie majú v rámci jednotného trhu vytvorené férové podmienky pre podnikanie a preto je prirodzené, že sa od nich očakáva aj plnenie si svojich povinností.

„Nástroje zavádzané Akčným plánom nie sú dokonalé, ale predstavujú významný krok v boji proti špekulantom a naznačujú, že EÚ na svojom území nebude trpieť praktiky, akých sme boli svedkami v nedávnych kauzách na Slovensku,” dodáva europoslanec.

Myslí si ale, že bude záležať najmä na vládach členských štátov ako vážne sa k boju s daňovými únikmi postavia a či okrem implementácie nástrojov vymenovaných v akčnom pláne urobia aj niečo navyše. 

Uvítal by tiež aktivity na zvýšenie efektívnosti výberu dane z pridanej hodnoty. „Pre korporácie tiež musia platiť jasné a zrozumiteľné pravidlá aj pre oblasť nepriamych daní”.