Stoiber o nadbytočnej regulácii: Zmenil som EÚ

zdroj: EK

„EÚ je stále strojom na legislatívu. Je príliš byrokratická,“ povedal minulý týždeň politik nemeckej CSU, keď ohlasoval svoj odchod do dôchodku.

Tvrdí, že práve závislosť EÚ na regulovaní môže za úspechy pravicovo-populistických strán v májových eurovoľbách a občania sú právom znechutení.

Ako sám hodnotí, prácou svojej skupiny (High Level Group on Administrative Burdens) sa mu podarilo „zoštíhliť“ Európsku komisiu a zvýšiť povedomie a „skutočných“ dopadov európskej legislatívy.

„EÚ si konečne uvedomuje, že nie všetko môže alebo musí byť regulované,“ hovorí nemecký konzervatívny politik.

Za správny krok považuje menovanie prvého podpredsedu Európskej komisie, ktorý bude mať v novej Európskej komisii na starosti znižovanie regulačného bremena.

Nový šéf EK Jean-Claude Juncker touto úlohou poveril Holanďana Fransa Timmermansa, ktorý bude mať právo veta nad akýmkoľvek návrhom, ak ho bude považovať za nadbytočný.

Stoiber považuje toto portfólio za „veľký úspech svojej práce“.

Čestným predsedom pracovnej skupiny pre dereguláciu na úrovni EÚ sa stal Edmund Stoiber v novembri 2007.Šéfa Európskej komisie José Manuela Barrosa za tento krok mnohí kritizovali. Terajší nemecký predseda Európskeho parlamentu to nazval „šialeným nápadom“. Tvrdil,  že spolková krajina Bavorsko má sama problémy so zvládaním byrokracie.

Konečnú správu o činnosti skupiny má Stoiber predložiť Barrosovi 14. októbra. V nej sa očakáva návrh zníženia byrokratickej záťaže  o 10 % v horizonte nasledujúcich dvoch rokov a to ako na úrovni EÚ, tak aj členských štátov.

Stoiber totiž zdôrazňuje, že mnoho regulačnej záťaže vzniká preto, lebo členské štáty neefektívne implementujú európske pravidlá.

„Do určitej miery je za tento problém Komisia kritizovaná neoprávnene,“ vysvetľuje. Členským štátom Stoiberova správa odporučí vytvorenie orgánu podľa vzoru nemeckej Národnej rady pre kontrolu regulácie, ktorá by merala mieru nákladov podnikov spojených s novou legislatívou.

Stoiberova skupina v prvom štádiu, do roku 2009, prešla 13 najdôležitejších legislatívnych oblastí a hodnotila súvisiace náklady – vyšlo jej číslo 124 miliónov eur, ktoré každoročne stojí podniky dodržiavanie európskych predpisov.

V druhej etape práce skupina sformulovala odporúčania, ako znížiť náklady súvisiace s byrokraciou o 25 % do roku 2012. Európske inštitúcie následne prijali kroky, ktoré mali európskym firmám ušetriť 33 miliárd eur.

Potom sa pozornosť sústredila na implementáciu európskych pravidiel v členských štátoch. Veľké úspory – až do výšky 40 % – by sa mohli dosiahnuť, ak by sa štáty inšpirovali identifikovanými príkladmi najlepšej praxe.

V poslednom období sa skupina zaoberala otázkou, do akej miery si členské štáty zobrali k srdcu predchádzajúce opatrenia na znižovanie regulačného bremena, najmä s ohľadom na malé a stredné podniky.

Stoiber teraz považuje svoju misiu za skončenú.

„Nevyhnutnosť odbúravať byrokraciu už je prítomná v mysliach politikov. To bol môj cieľ“, povedal.

Riešenie problému nadbytočnej regulácie podľa neho zvýši akceptáciu EÚ v dlhodobom horizonte.