Štúdia: Podnikatelia sú so životom spokojnejší

Globálny monitor podnikania berie do úvahy naplnenie predstáv a očakávaní od života, subjektívnu spokojnosť so životom či vnímanie svojich životných podmienok. Podľa výsledkov sú podnikatelia celkovo so svojím životom spokojnejší ako nepodnikatelia. Toto zistenie sa vzťahuje aj na slovenské prostredie.

V rámci Európy sú najspokojnejšími podnikateľmi aj nepodnikateľmi Švajčiari a celkovo najmenej spokojní sú Rusi.

Slovensko oproti vyspelým krajinám sveta a celkovému priemeru európskych krajín v spokojnosti so životom zaostáva. V prípade nepodnikateľov vo všeobecnosti prevláda mierna nespokojnosť. Etablovaní podnikatelia, ktorí operujú už viac ako 3,5 roka sú mierne pozitívni. Spokojnejší ako nepodnikatelia sú aj začínajúci podnikatelia, aj keď celkovo vykazujú miernu nespokojnosť.

Ako informuje Univerzita Komenského tú možno pripísať na účet tým, ktorí začínajú podnikať z nevyhnutnosti a čo sú so svojím životom nepokojní už vo všeobecnosti.

„Podiel jednotlivcov na Slovensku, ktorí začínajú podnikať, pretože nemajú inú možnosť zabezpečiť si príjem, stále narastá,“ vysvetlila vedúca výskumného tímu Univerzity Komenského Anna Pilková. „V roku 2013 až 40 % začínajúcich podnikateľov uviedlo nevyhnutnosť ako hlavný dôvod začať podnikať,“ dodala.

Celková počiatočná podnikateľská aktivita Slovákov pritom z roka na rok klesá. Od roku 2011 sa znížila o 5 %.

Z výsledkov tiež vyplýva, že dospelá populácia na Slovensku vidí čoraz menej príležitostí na podnikanie. Od roku 2011 kleslo percento ľudí, ktorí vidia príležitosť na podnikanie z 23,8 % na 16,1 %. Slovensko sa v rebríčku tohto hodnotenia v Európe spomedzi 28 zúčastnených krajín zaradilo na 25. miesto. Najviac príležitostí na podnikanie vidia Švédi (64,5 %) a najmenej Gréci (13,5 %).

EurActiv.sk je členom konzorcia Enterprise Europe Network Slovensko.

Sieť Enterprise Europe Network poskytuje služby malým a stredným podnikateľom, komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.

Združuje vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby vo viac ako 50 krajinách.