Štúdia vyčíslila straty z nelegálnych cigariet

Zdroj: TASR - Policajný zbor

Podľa novej správy spoločnosti KPMG vypracovanej pre tabakové spoločnosti  predstavuje takýto objem nelegálnych cigariet 10,4 % celkovej spotreby v EÚ a stratu daňových príjmov vo výške viac ako 11 miliárd eur.

Nelegálny tabakový trh podlieha podľa štúdie zmenám. Napríklad v roku 2014 viac ako 8 z 10 nelegálnych cigariet pochádzalo z krajín mimo EÚ, čo predstavuje 10-% nárast v porovnaní s rokom 2013. Stúpajúci trend úrovne nelegálneho obchodu v EÚ sa však v posledných rokoch zmiernil.

Pohyb nelegálneho tovaru v rámci EÚ klesá, vďaka zlepšenej kontrole dodávateľských reťazcov a zužovaniu cenových rozdielov medzi členskými štátmi EÚ.

„Celková úroveň spotreby nelegálnych cigariet v EÚ síce zostala počas roka 2014 nezmenená, ale nelegálny tabakový trh zostáva značný a naďalej sa vyvíja. Náš prieskum ukazuje, že aj keď sa tento problém týka každého členského štátu, opatrnosť je potrebná najmä v krajinách, ktoré majú spoločnú hranicu s nečlenskými krajinami, kde sú cigarety lacnejšie a kde i naďalej pozorujeme vysokú úroveň spotreby nelegálnych cigariet,“ komentuje Robin Cartwright, partner KPMG.

„Illicit whites“ – cigarety, ktoré sú vyrobené legálne v jednom štáte, ale sú prepašované do iných štátov, kde majú obmedzenú alebo žiadnu legálnu distribúciu sa rozširujú v celej EÚ. Podľa KPMG, zatiaľ čo sa pašovanie známych značiek sa až tak nevyužíva, výskyt „illicit whites“ exponenciálne rastie z takmer nuly v roku 2006 na 37 % všetkých nelegálnych cigariet v roku 2014.

Správa konštatuje, že „nelegálny cigaretový trh aj naďalej pripravuje členské štáty daňové príjmy, poškodzuje legitímnych podnikateľov a podporuje kriminálne živly. Eliminácia nelegálneho tabakového priemyslu si podľa nej vyžaduje spoluprácu vlád, orgánov zodpovedných za vymožiteľnosť práva, výrobcov a obchodníkov. 

Ďalšie závery správy obsahujú:

  • nelegálny pohyb značiek „illicit whites“ narástol o 8 % na 21,1 mld. cigariet v roku 2014, s najvyššou spotrebou takých produktov v Poľsku, Taliansku, Španielsku a Grécku,
  • v roku 2014 bolo 10,4 % všetkých cigariet spotrebovaných v EÚ nelegálnych (pre porovnania, v roku 2013 to bolo 10,5 % a 11,1 % v roku 2012),
  • celkový objem nelegálnych cigariet poklesol v roku 2014 o 3,3 % na 56,6 mld. cigariet