Súd rozhodol, že pri výpočte poistného sa nesmie prihliadať na pohlavie

Zdroj: Flickr, CC

„Zohľadnenie kritéria pohlavia poistenej osoby ako rizikového faktora v poistných zmluvách predstavuje diskrimináciu,“ tvrdí Súdny dvor. Podnet prišiel zo strany belgickej spotrebiteľskej skupiny Test-Achats, ktorá tvrdila, že výnimka je protichodná s európskou legislatívou proti diskriminácií a za rodovú rovnosť.

Poisťovne sa proti rozhodnutiu, ktoré má vstúpiť do platnosti 21. decembra 2012, ohradili. „Rozhodnutie sudcov neposudzovať pohlavie ako legitímny faktor pri výpočte poistného a to že neuznali, že výpočet poistného je založený na procese hodnotenia skutočného rizika by mohlo byť zlou správou pre zákazníkov,“ uviedla Michaela Kollerová, generálna riaditeľka Európskej federácie poisťovateľov (CEA).

Podľa CEA niektoré poisťovne teraz budú čeliť dodatočným nákladom za prehodnotenie dát, transformovanie prirážok, zmenu záväzkov a podmienok a marketingových materiálov pri určitých produktoch. „Rozhodnutie môže mať vplyv na ceny, ktoré budú platiť zákazníci,“ varovala Kollerová, zároveň dodala, že rozhodnutie by mohlo zvýšiť poistné ženám, ktoré v súčasnosti platia menej, lebo majú menej úrazov.

Na druhej strane v prípade mužov by mohlo dôjsť k zníženiu anuitných dôchodkových platieb, keďže v súčasnosti platia viac ako ženy, vzhľadom na to, že poisťovatelia berú do úvahy fakt, že ženy štatisticky žijú dlhšie ako muži.

Podľa odhadov euroskeptického think-tanku Open Europe, by vplyvom rozhodnutia súdu mali poistné náklady od roku 2012 stúpnuť o miliardu libier.

Cenovo dostupné poistné pre mužov aj ženy

Hovorkyňa Európskej ženskej loby Leanda Barringtonová-Leachová pre EurActiv poznamenala, že cenovo dostupné poistné produkty sú rovnako dôležité tak pre ženy, ako pre mužov.

„Zohľadňovanie pohlavia ako základu pri kalkulácii poistného treba zakázať, rovnako ako zohľadňovanie rasy, keďže ide o faktory, ktoré dotyčné indivíduá nemôžu ovplyvniť,“ vysvetlila a zároveň dodala, že sú iné faktory hrajúce oveľa významnejšiu rolu – fajčenie, alkohol, stres a zdravotná starostlivosť. Podľa hovorkyne by sa miesto pohlavia malo zohľadňovať napríklad to, ako často je poistník účastníkom dopravných nehôd a podobne.

To isté platí aj o dôchodkových schémach, ktoré sú založené vo väčšine na priemernej dĺžke života. „Ak rozdiely v úmrtnosti medzi rôznymi skupinami sú také dôležité pri kalkulovaní rizika a zabezpečení najlacnejšej možnosti pre všetkých, potom by poisťovatelia mali prihliadať aj na iné faktory – rasu, sociálny status, pracovné podmienky – ktoré sú oveľa relevantnejšie vzhľadom na úmrtnosť,“ tvrdí Test-Achats.

Spoľahlivosť štatistík

Podľa Anne-Sophie Parentovej, riaditeľky Age Platform, vplyvy súčasných pracovných podmienok na dĺžku života žien v mladom a strednom veku nie sú známe. No ženy majú oveľa horšiu pozíciu v penzijných schémach ako muži.

Organizácie zastupujúce ženy a starších ľudí spochybňujú spoľahlivosť štatistík, ktoré využívajú poisťovatelia. Podľa nich by ich mali zverejňovať na internetových stránkach verejných inštitúcií, ktoré sú zodpovedné za dohľad nad poisťovacím sektorom.

Z pohľadu Parentovej súdne rozhodnutie pre poisťovne nie je hrozbou, ale príležitosťou inovovať a prenikať na nové trhy. „Argumenty, že legislatíva podnikom prinesie dodatočné náklady a byrokraciu je krátkozraká,“ dodala.