Súdny dvor potvrdil miliónovú pokutu pre 1. garantovanú

Autor: renjith krishnan (FreeDigitalPhotos.net)

Súd zamietol odvolanie firmy proti pokute udelenej Nováckym chemickým závodom (NCHZ) za účasť na kartelovej dohode pri predaji acetylidu vápenatého. Zároveň zamietol aj žiadosť 1. garantovanej o zníženie pokuty. 1. garantovaná tak bude musieť zaplatiť pokutu vo výške 19,6 milióna eur.

“Súdny dvor ako posledná inštancia vo štvrtok (15. mája) rozhodol, že odvolanie nie je dôvodné a rozhodnutia Všeobecného súdu a Komisie potvrdil. Súdny dvor EÚ tiež odmietol žiadosť 1. garantovanej o zníženie pokuty. Spoločnosť je tak povinná uhradiť pokutu v plnej výške,“ informoval  vedúci tlačového oddelenia Zastúpenia EK na Slovensku Andrej Králik.

V roku 2009 EK uložila pokutu vo výške 61.120.000 eur za porušenie zákazu kartelov a obchodných praktík obmedzujúcich hospodársku súťaž, a to celkove deviatim spoločnostiam: Almamet, Donau Chemie, Ecka Granulate, Holding Slovenske elektrarne zo Slovinska (za jej dcérsku spoločnosť TFR metalurgija), Novácke chemické závody zo Slovenska a jej vtedajšiu materskú spoločnosť 1. garantovaná (slovenská investičná spoločnosť), SKW Stahl – Metallurgie a jej vtedajšiu materskú spoločnosť Evonik Degussa, ako aj Arques Industries.

Tieto spoločnosti si medzi sebou v období od roku 2004 až do roku 2007 stanovili pevné ceny a rozdelili si trh s karbidom vápnika v prášku a granulách a s granulami magnézia v podstatnej časti Európskeho hospodárskeho priestoru (EHS).

Práškový karbid vápnika a granule magnézia sa využívajú v oceliarskom priemysle na odsírenie alebo k dezoxidácii. Karbid vápnika v granulách sa využíva na výrobu acetylénu, zváracieho plynu.

Komisia uložila spoločnosti Novácke chemické závody (NCHZ) pokutu vo výške 19,6 milióna eur za činnosť, za ktorú bol uznaný za zodpovedného jej vtedajší väčšinový vlastník 1. garantovaná, a. s.

Obe spoločnosti sa obrátili na Všeobecný súd Súdneho dvora EÚ s návrhom na zrušenie rozhodnutia EK alebo aspoň na odpustenie alebo zníženie uloženej pokuty. Všeobecný súd však rozsudkom z 12. decembra 2012 žalobu oboch spoločností odmietol.

1.garantovaná sa následne obrátila na Súdny dvor EÚ a prostredníctvom kasačnej sťažnosti žiadala preskúmanie rozhodnutia Všeobecného súdu. Súdny dvor však v dnešnom rozsudku označil sťažnosť 1. garantovanej za nepodloženú a predchádzajúce rozhodnutie Všeobecného súdu tým potvrdil.

Súdny dvor EÚ rovnako neakceptoval žiadosť 1. garantovanej o zníženie uloženej pokuty, čo znamená, že slovenská spoločnosť je povinná uhradiť pokutu uloženú Európskou komisiou v plnej výške.

Miroslav Duračinský, komplementár Slovenskej správcovskej a reštrukturalizačnej, k. s., ktorá je správcom konkurznej podstaty NCHZ, v reakcii na pokutu pre TASR uviedol, že správca rešpektuje rozhodnutie Súdneho dvora EÚ. “Otázka zaplatenia pohľadávky Európskej komisie zo strany NCHZ bude riešená v súlade s ustanoveniami zákona o konkurze a reštrukturalizácii,“ objasnil.

(EurActiv/EK/TASR)