Súdny dvor zamietol emisnú žalobu oceliarov

Združenie európskych oceliarskych spoločností Eurofer potvrdilo, že najvyšší súd EÚ označil prípad za neprípustný.

Oceliari sa v júli minulého roku v Luxemburgu sťažovali na to, že Európska komisia stanovila nespravodlivý benchmark podľa ktorého má od roku 2013 získať bezodplatné povolenky len 10 % podnikov, ktorých výroba bude najefektívnejšia.

Alokácia povoleniek pre podniky tak bude závisieť od indexu efektívnosti, ktorý má odzrkadľovať priemernú výkonnosť inštalácií 10 % najúčinnejších podnikov pokiaľ ide o emisie skleníkových plynov.

Eurofer argumentoval tým, že ich zariadenia recyklujú odpadové plyny ako dodatočný zdroj energie, čo sa pri stanovení benchmarku nezohľadnilo a súvisiace straty odvetvia v období 2013-2020 odhadli na 5 miliárd eur.

Žalobu podporila aj košická spoločnosť U.S. Steel, ktorá v júli 2011 pre EurActiv uviedla, že výpočet benchmarku pre surové železo zo strany EK považuje za nesprávny a v rozpore so smernicou o ETS.

Riaditeľ Euroferu pre verejné záležitosti Axel Eggert v reakcii na rozhodnutie súdu v ich neprospech uviedol: „Vedeli sme, že sa to môže stať, je to súčasť pravidiel toho, ísť na súd.“ Zároveň dodal, že „žiadna oceliareň nedostane všetky svoje povolenky zadarmo, pretože tento benchmark je taký nízky“.

Hovorca Súdneho dvora odmietol komentovať stav prípadu a odkázal na to, že súd svoje rozhodnutie zverejní po tom, čo ho oznámi všetkým zúčastneným stranám.

Naopak hovorca komisárky pre klimatické opatrenia Isaac Valero-Ladron uviedol: „Samozrejme, že je Komisia spokojná, že Európsky súdny dvor bol na našej strane. Je veľmi pozitívne vidieť, že naše solídne argumenty prevážili.“

Náplasťou pre oceliarov a ich náklady súvisiace so znižovaním emisií je to, že EK ich máji začlenila medzi priemyselné odvetvia, ktoré môžu žiadať členské štáty o kompenzáciu za zvýšené výdavky za elektrinu, ktoré nepriamo vyplývajú z dodržiavania pravidiel ETS.

(EurActiv/Reuters)