Summit regiónov a miest: Veľká udalosť slovenského predsedníctva EÚ

TK k 7. Európskemu summitu regiónov a miest, Zdroj: BSK

Tento článok je súčasťou Špeciálu: Summit regiónov a miest 2016

Hlavnými témami, ktoré chcú regióny a mestá EÚ na svojom 7. summite riešiť, je podpora podnikateľského prostredia, investície, zjednodušenie a väčšia autonómia čerpania európskych štrukturálnych fondov.

Summit organizuje Výbor regiónov EÚ spolu s hlavným mestom SR Bratislavou a Bratislavským samosprávnym krajom (BSK). Výbor regiónov je poradným orgánom EÚ. Slovensko v ňom má 9 z celkového počtu 350 zástupcov. Päť je z radov regionálnej samosprávy (VÚC), 4 z miestnej samosprávy. Šéfom slovenskej delegácie je momentálne predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica.

Summit bude jedným z prvých veľkých podujatí počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ, ktoré začína 1. júla.

„Je to príležitosť predstaviť Bratislavu ako mladé, dynamické ale zároveň kreatívne mesto. Mesto kultúry a histórie“, hovorí primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

„Dôležitejšie je to aj na pozadí tém, ktoré hýbu EÚ, akými sú posilňovanie metropolitných regiónov, kde žije väčšina obyvateľstva. Väčšina európskej normotvorby sa týka aj miest a regiónov,“ dodáva.

Pripomenul, že mnohé infraštruktúrne investície v Bratislave, napríklad do električkovej dopravy, sa financujú z európskych prostriedkov. Pokiaľ ide o podporu ďalších investícií musí sa podľa neho Bratislava z hľadiska dostupnosti otvoriť ďalším metropolitným regiónom.

„Summit bude riešiť témy, ktoré majú bezprostredný dopad na kvalitu života Bratislavčanov,“ konštatuje Nesrovnal.

Mentálna zmena

Prezident Výboru regiónov, Fín Markku Markkula, vysvetľuje, že prioritami tohto poradného orgánu EÚ sú témy hospodárskeho rastu a tvorby pracovných miest.

„Bratislavský summit bude veľmi dôležitý. Žijeme v ťažkých časoch, čelíme utečeneckej kríze a snažíme sa udržať EÚ jednotnú.”

Podľa Markkulu chce Výbor posilňovať prístup tvorby politík “zdola nahor”. Snaží sa preto presviedčať rozhodovateľov o potrebe väčšej autonómie regiónov pri využívaní fondov EÚ, potrebe podpory inovácií a rozvoji podnikateľského prostredia.

„Až 70 % európskej legislatívy uvádzajú priamo do praxe regióny a mestá. Pozitívna zmena sa môže udiať len v mestách a regiónoch, ak vytvoríme atmosféru priateľskú k podnikaniu. Na to potrebujeme podporiť zmenu v mentálnom nastavení na všetkých úrovniach, to je jediná cesta vpred.“

Bratislavský proces

Holandské predsedníctvo v Rade EÚ (január-jún 2016), ktoré predchádza tomu slovenskému, si za jednu zo svojich priorít zobralo agendu rozvoja miest (Urban Agenda). Koncom mája zorganizuje Holandsko neformálne ministerské stretnutie na tému investícií v metropolitných oblastiach. Výsledkom bude dokument s názvom Amsterdamský pakt.

Na ten podľa Markkulu nadviaže praktickejšou diskusiou summit v Bratislave.

V hlavnom meste Slovenska bude 350 starostov primátorov a zástupcov regiónov, 6 eurokomisárov a ďalší hostia hovoriť o investíciách do energetiky, dopravy a o tom, ako lepšie využívať prostriedky ktoré máme. Jedným k hlavných speakrov bude aj renomovaný americký ekonóm Jeremy Rifkin.

PROGRAM SUMMITU, vrátane verejných sprievodných podujatí.

Výstup zo summitu, Bratislavská deklarácia nemá byť podľa Markkulu len „pekným policy paper“ ale má popísať konkrétne kroky, ktoré budú náplňou tzv. bratislavského procesu.

Predseda BSK Pavol Frešo hovorí, že pri príprave priorít pre summit spolupracovali okrem mesta Bratislavy aj celou slovenskou delegáciou vo Výbore regiónov a konzultovali s partnermi vo V4 o tom, aké témy sú dôležité pre strednú a východnú Európu.

Témy V4

Prvou témou je pre všetkých zjednodušenie čerpania v eurofondov.

„Spätné vracanie peňazí spôsobilo vážne otrasy v niektorých mestách. Už prešli auditom a po 5 rokoch niekto skonštatoval, že bolo niečo zle. Na politickej scéne sa začína hovoriť o tom, že by bolo lepšie, keby sa eurofondy zrušili a niektorí starostovia súhlasia lebo hovoria, že je to príliš riskantné,“ tvrdí Frešo.

Druhou témou je dopravná infraštruktúra. Ak chcú nové členské krajiny dobiehať tie západné, musí byť podľa predsedu BSK dobudovaná infraštruktúra. „Informatizácia a start-upy sú dôležité, ale veľmi ťažko sa to vysvetľuje starostom, ktorí sa sem nevedia poriadne dostať, lebo nie sú poriadne cesty. Oni hovoria o tom, čo trápi ich voličov.“

 

Logo summitu navrhol student ŠÚV Josefa Vydru Jakub Mikula.

logo summit

 

Pozadie 

7. európsky summit regiónov a miest sa bude konať 8.-9.7. v Bratislave.

Program summitu: http://cor.europa.eu/bratislavasummit/?lang=sk