Švédsko je podľa Komisie najinovatívnejšou ekonomikou

Zdroj: www.imagebank.sweden.se

Nový ukazovateľ meria inovačné výstupy, ktoré tvoria lepšie pracovné miesta a zvyšujú konkurencieschopnosť Európy.

Odvíja sa od technologických inovácií meraných počtom patentov, zamestnanosti v oblasti znalostne intenzívnych činností (percentuálny podiel na celkovej zamestnanosti), konkurencieschopnosti znalostne intenzívnych výrobkov a služieb (pri porovnaní s celkovou obchodnou bilanciou) a zamestnanosti v rýchlo rastúcich firmách inovatívnych sektorov.

„Aby sa Európska únia dostala do vedenia v svetovom hospodárstve, musí premieňať viac skvelých nápadov na úspešné výrobky a služby. Musíme odstrániť aj znepokojujúce rozdiely v úrovni inovácie. Navrhovaný ukazovateľ nám pomôže zistiť, ako na tom sme, a odhalí oblasti, v ktorých musia jednotlivé krajiny prijať opatrenia,“ uviedla komisárka pre výskum, inovácie a vedu Máire Geogheganová-Quinnová.

Podľa ukazovateľa z investícií do inovácií spomedzi členských štátov najviac ťaží Švédsko, nasledované Nemeckom, Írskom a Luxemburskom.

Zo Švédska pochádza viacero najinovatívnejších a medzinárodne úspešných firiem. Ide napríklad o nábytkársku firmu IKEA, internetovú telefónnu službu Skype či online hudobnú službu Spotify.

Podľa Komisie vysoko výkonné členské krajiny majú ekonomiky s vysokým podielom znalostne náročných odvetví, rýchlo rastúcich inovatívnych firiem, vysokou úrovňou potentovania a konkurencieschopným exportom.

Ukazovateľ vyvinuli na základe žiadosti európskych lídrov pre porovnanie vnútroštátnych inovačných politík. Odhalil zásadné rozdiely medzi jednotlivými štátmi. Najnižšie skóre dosiahli Bulharsko, Litva a Lotyšsko, ktoré zaznamenali len zhruba polovicu najlepšieho hodnotenia. Slovensko sa umiestnilo siedme od konca.

EÚ ako celok si však v porovnaní s ostatnými krajinami počína dobre. Zaostáva však za niektorými najinovačnejšími ekonomikami na svete – Japonskom, Čínou či USA.