Tabaková smernica má slovenskú podobu

(DucDigital/Flickr)

Európsku smernicu o tabakových výrobkoch zavedie do života na Slovensku zákon z dielne ministerstva zdravotníctva o výrobe, označovaní a predaji týchto produktov.

Minulý týždeň sa k návrhu skončilo medzirezortné pripomienkové konanie. Nové pravidlá pre výrobcov a distribútorov by mali platiť od mája budúceho roka.

Zákon prináša všetky obmedzenia predaja a výroby tabakových výrobkov tak ako ich zadefinovala európska úprava.

Predovšetkým ide o zákaz predaja ochutených cigariet a zväčšenie zdravotných varovaní v podobe kombinácie textu a odstrašujúcich obrázkov na obaloch.

V súčasnosti musia tieto výstrahy zaberať aspoň 30 % prednej a 40 % zadnej časti škatuliek cigariet. Po novom budú zaberať 65 % prednej a zadnej strany a 50 % bočných strán. Ministerstvo k zákonu pripojilo vlastnú galériu predpísaných odraďujúcich obrázkov.

Na každom balení bude uvedený text „Fajčenie zabíja“ a „Tabakový dym obsahuje viac ako 70 látok, ktoré preukázateľne spôsobujú rakovinu.“.

Okrem toho výrobcovia na obaloch nesmú nijako naznačovať, že konkrétny výrobok je menej škodlivý ako iný, alebo že je environmentálne prijateľnejší ako iný. Balenia sa nesmú podobať kozmetickému alebo potravinárskemu produktu.

Škatuľky cigariet budú mať takmer totožný tvar kvádra. Prípustné sú zaobalenia zošikmenia ak to nemá vplyv na plochu venovanú varovaniam. V každej krabičke bude musieť byť 20 cigariet.   

Francúzsko propaguje generické obaly

Niektoré členské krajiny EÚ sa pri implementácii európskej tabakovej smernice rozhodli ísť ešte ďalej a zaviesť tzv. generické (neutrálne, štandardizované) obaly zbavené akéhokoľvek marketingového vizuálu výrobcu.

Tento návrh sa objavil aj v príprave európskej smernice, nezískal ale dostatočnú podporu.

Generické obaly plánuje od budúceho roku zaviesť Francúzsko, Veľká Británia, Írsko a Maďarsko.

V Paríži sa 20. júla pod záštitou francúzskej ministerky sociálnych vecí a zdravia Marisoul Touraine zišli predstavitelia 10 krajín, vrátane 5 ministrov  zdravotníctva a diskutovali o téme generických obalov.

Stretnutie podporila Svetová zdravotnícka organizácia v rámci svojej iniciatívy Rámcového dohovoru o kontrole tabaku FCTC. Ide o najväčšieho globálneho hráča v snahe obmedziť konzumáciu tabaku.

Francúzsko prisľúbilo, že poskytne „technickú, právnu a politickú podporu každej krajine, ktoré bude chcieť zaviesť štandardizované obaly.“

(Článok: O generické obaly sa zvedú právne spory)

Ochranné prvky

Tabaková smernica EÚ predpokladá aj posilnenie bezpečnostných prvkov na obaloch tabakových výrobkov (systém „track and trace“), ktoré by komplikovali ich falšovanie.

Inštitúcie EÚ tým reagovali na argumenty, podľa ktorých regulácia obalov do určitej miery uľahčuje falšovanie týchto produktov.

Od roku 2019 by na každom balení tabakových výrobkov mal byť umiestnený identifikátor, z ktorého bude možné vyčítať informáciu o pôvode a výrobe konkrétneho balenia.

Identifikátor bude mať okrem viditeľných aj neviditeľné súčasti nesúce informáciu. 

O tom, aké bude konkrétne technické riešenie v tomto čase rozhoduje Európska komisia. Štúdiu uskutočniteľnosti pre ňu vypracovala cez spoločnosť Eurogroup Consulting forma SBS. Zverejnená bola 7. júla 2015. Do konca júla k nej prebieha konzultácia všetkých dotknutých strán.

Nasledovať bude ďalšia štúdia, konzultácie s členskými štátmi a expertami. Prijatie delegovaného aktu Európskou komisiou o tomto systéme sa očakáva v roku 2017.

Podľa informácií v niektorých médiách kvôli možnému prepojeniu konzultačného konzorcia s jedným z potenciálnych dodávateľov technického riešenia spoločnosť SICPA. Obe strany stret záujmov popreli.