Tajani: V priemyselnej politike sú sektory súčasťou mozaiky

„Som presvedčený, že Európa sa nikdy nedostane z krízy bez toho, aby rozvíjala silnú politiku v prospech reálnej ekonomiky,“ zdôraznil Antonio Tajani, podpredseda Európskej komisie zodpovedný za priemysel a podnikanie, počas stretnutia  s priemyselníkmi v Železiarňach Podbrezová. „Preto dúfam, že výsledkom budúceho summitu hláv štátov a vlád vo februári 2014 bude schválenie Európskeho priemyselného kompaktu.“

„Neverím v priemyselnú politiku, ktorá je rozdelená na jednotlivé odvetvia. Mojím krédom je, že vo veľkej priemyselnej politike je každý súčasťou mozaiky. Lebo keď hovoríme o oceli, hovoríme aj o automobilovom priemysle a stavebníctve, a keď hovoríme o stavebníctve, hovoríme zároveň o cestovnom ruchu,“ vysvetlil komisár Tajani.

Podpredseda EK Maroš Šefčovič uviedol: „Nebolo to tak dávno, keď teórie hovorili o post-industriálnej ekonomike, kde dominanciu majú mať finančné služby a finančné trhy, a potrebovali sme vidieť túto krízu, aby sme zistili ako hlboko sme sa mýlili. Tie krajiny, ktoré mali zdravý priemysel, sa z krízy dostali najskôr a dosahujú najlepšie výsledky. “

„Európa sa stane v budúcnosti presne takým silným ekonomickým lídrom, akým chce byť, a akým bola v minulosti,“ dodal v utorok (9.7.) generálny riaditeľ Železiarní Podbrezová (ŽP) Vladimír Soták, ktorý pochválil prípravu i konečnú podobu Akčného plánu pre oceľ, ktorý Komisia po rozsiahlych diskusiách s inštitúciami, priemyslom i odborníkmi predstavila minulý mesiac.

„Každá krajina a Európska únia bude taká silná, aký bude mať silný priemysel, ako budeme konkurencieschopní ,“ uviedol Soták.

„Slovensko by malo ísť cestou posilňovania priemyslu, pretože vo veľkom priemysle sa tvoria pracovné príležitosti pre malých a stredných podnikateľov, a tí budú len takí silní, koľko práce im dajú tí veľkí,“ poznamenal s tým, že na samotné ŽP je napojených 660 malých a stredných podnikov, z toho 440 slovenských.

Eurofondy aj pre veľké firmy, ale len na špecifické oblasti

Pracovná návšteva eurokomisárov, zameraná na podporu slovenského priemyslu ako dôležitého faktora pre hospodársky rast a tvorbu nových pracovných miest, následne pokračovala rokovaním v Trnave, na ktorej boli prítomní podnikatelia, minister hospodárstva i predseda vlády.

„Oceňujem, že v Európskej komisii sú aj predstavitelia, ktorí nevnímajú hospodársku krízu cez štatistiky a čísla, ale uvedomujú si, že okrem ozdravovania verejných financií musíme robiť všetko pre to, aby piliere európskej ekonomiky prežili, znovu sa rozbehli a pomohli nám riešiť dopady krízy,“ uviedol premiér Robert Fico.

Predseda vlády ocenil informáciu komisára Tajaniho, že európske fondy v období rokov 2014 – 2020 bude môcť čerpať aj sektor veľkého priemyslu, a to konkrétne pre oblasť inovácií, vedy a výskumu.

To isté má podľa Akčného plánu pre oceľ platiť aj pre poskytovanie štátnej pomoci, ktorá nemá podľa Tajaniho slúžiť na rozširovanie produkcie, ale výlučne pre výskum a inovácie.

Rozhovor s komisárom Antoniom Tajanim zverejníme už čoskoro.