Tajani vidí potenciál priemyslu v „zelenom raste“

Pozadie:

Tajani, ktorý doteraz viedol portfólio dopravy, by v Barrosovej druhej Komisii mal viesť priemysel a podnikanie v období, keď treba skoncipovať stratégiu opätovného oživenia hodpodárskeho rastu a podporiť podnikateľského ducha v Únii.

Počas pôsobenia odchádzajúceho komisára Güntera Verheugena, prijali Zákon o malých a stredných podnikoch (Small Business Act – SBA), pričom práve Tajaniho hlavnou úlohou bude dohliadnuť na implementáciu všetkých jeho súčastí.

Keďže niektoré oblasti prešli do iných portfólií – napríklad problematikou farmaceutického odvetvia sa bude zaoberať komisár pre zdravotníctvo – v centre záujmu talianskeho nominanta budú práve drobné firmy. Jeho úlohou bude zlepšiť úverový tok smerom do podnikov, pomôcť expandovať im na nové trhy, podporovať cezhraničné podnikanie a obmedzovať administratívne prekážky.

Okrem toho sa bude podieľať na koncipovaní konečného znenia európskej inovačnej stratégie, takže bude úzko spolupracovať s írskou nominantkou na post komisárky pre inovácie – Máirou Geogheganovou-Quinnovou.

Otázky:

Tajani počas svojho vypočutia v Európskom parlamente poslancov ubezpečil, že Európa sa období reštrukturalizácie vydá smerom udržateľnej výroby založenej na inováciách. „Zelená ekonomika je v centre novej priemyselnej politiky. Európa sa musí stať jedným zo svetových lídrov v eko-efektívnosti, eko-dizajne, technológiách, výrobných procesoch, produktoch a inovatívnych službách,“ uviedol.

Kontúry novej priemyselnej politiky by mali zverejniť koncom roka, v kontexte so stratégiou „Európa 2020“, ktorá by mala byť v najbližších mesiacoch hotová. Tajani však pripustil, že akčný plán pre inovácie očakávaný v apríli, zverejnia najskôr v letných mesiacoch.

Taliansky komisár zdôraznil význam ochrany malých podnikov a zaviazal sa k úzkej spolupráci s Európskou investičnou bankou, aby sa firmy dostali k potrebných prostriedkom. Okrem toho sa chce pri prístupovaní k podnikom riadiť heslom SBA – „Najprv mysli v malom“.

Podpora podnikania v európskom záujme

Pokiaľ dostane dôveru poslancov, chce podporovať podnikateľského ducha, najmä v ženskej časti európskej populácie. Jeho úlohou bude aj stimulovať presun od bezrizikovej k dynamickejšej firemnej kultúre.

Napriek tomu však upozornil, že nezabúda ani na potrebu pomôcť veľkým firmám pri reštrukturalizácii po problémoch spôsobených krízou. „Je jasné, že priemyselné odvetvia sa musia reštrukturalizovať samy, no EÚ by mal hrať poradnú úlohu a koordinovať ich postupy,“ skonštatoval.

Okrem toho chce rozvíjať potenciál turistického ruchu v EÚ, Lisabonská zmluva zavádza v tejto oblasti nové právomoci. Podľa jeho slov ide o neobjavený zdroj rastu a pracovných miest.

Ambiciózny plán zatiaľ chýba

Poslanci ho však skritizovali, že sa venuje len všebecným záležitostiam a nepredniesol žiadne podrobné plány. Tajani však kritiku odmietol a vyhlásil, že v tom, čo povedal uviedol veľmi veľa konkrétnych záväzkov a počas tohto roku plánuje prísť s viacerými iniciatívami. Ak mu dajú svoju dôveru, prisľúbil im, že v krátke dobe zverejní ambiciózny plán na tvorbu pracovných miest.