Taliansky čokoládový spor

Talianski výrobcovia čokolády vyrábajú špeciálnu „cioccolato puro,“ teda „pravú čokoládu.“ Toto označenie môžu mať len produkty bez pridania akéhokoľvek iného tuku ako kakaového masla.

Európska komisia namieta, že je to zavádzanie spotrebiteľov a narúšanie hospodárskej súťaže na jednotnom trhu. V legislatíve EÚ nie je definovaná žiadna „pravá čokoláda,“ iba taká, ktorá neobsahuje viac ako 5% pridaného rastlinného tuku. Či už je jeho obsah nula alebo päť percent, je to stále len „čokoláda.“

Talianska snaha vyrábať „pravú čokoládu“ môže zavádzať spotrebiteľov, že iné druhy výrobkov čokoládu len imitujú. Zároveň by to znamenalo diskrimináciu iných výrobcov na jednotnom trhu EÚ. „Poškodzuje to záujmy iných krajín, ktoré rešpektujú spoločné označovanie v EÚ. Podmienky na trhu musia byť spravodlivé a všetci sa musia riadiť jednotnými pravidlami,“ vyhlásil komisár pre poľnohospodárstvo Michael Mann.

Komisia zažalovala Taliansko na Európskom súdnom dvore. Ten už raz v takmer identickom spore rozhodol – v roku 2003 označil talianske pravidlo, že jediná čokoláda hodná svojho mena je bez prídavku rastlinného tuku, za porušenie voľného pohybu tovarov na jednotnom trhu. V rozsudku sa uvádzalo, že malé množstvo pridaného tuku nemôžu podstatne zmeniť charakter čokolády.

Proces sa môže ťahať aj rok a taliansky čokoládový biznis bude zatiaľ fungovať bez zmeny. Ročne sa v krajine vyrobí 260 tisíc ton čokoládových produktov.