Technológie ohrozujú polovicu pracovných miest

zdroj wikimedia commons

Projekcia stojí na dátach z štúdie Carla Freya a Michaela Osborna z roku 2013, ktorí predpovedajú kľúčové pokroky v technológiách, najmä v oblastiach ako sú umelá inteligencia, učiace sa systémy a mobilná robotika. Tie by mali v budúcnosti najviac ovplyvniť nízko-príjmové pracovné pozície s nízkou kvalifikáciou, ktoré boli doteraz voči automatizácii pomerne imúnne. 

Ďalšie údaje pochádzajú z Medzinárodnej organizácie práce (ILO) a EU Labour Force Survey.

Severných krajín EÚ by sa mal tento trend dotknúť slabšie. Najmenej majú byť podľa Bruegel postihnuté pracovné miesta vo Švédsku (46,69 %), nasleduje Veľká Británia (47,17 %), Holandsko  (49,50 %) a Francúzsko s Dánskom (49,54%). Najsilnejšie by sa mala komputerizácia dotknúť Rumunska (61,93 %), Portugalska (58,94 %), Chorvátska (57,9 %)  and Bulharska (56,56 %).

Na Slovensku by to mohlo byť 54,7 %, čo je podobná úroveň ako má Česká republika, Rakúsko a Estónsko.

Technologická zmena sa zároveň podľa think-tanku stane jednou z hlavných tém verejných politík a to kvôli dramaticky nízkemu počtu ľudí zručných v oblasti IKT. Konzultačná spoločnosť Empirica predpokladá, že do roku 2020 zostane v tomto segmente trhu neobsadených 900 tisíc pracovných miest.

„Tieto odhady majú pre politiku jasný odkaz: ak veríme, že nám technológia pomôže aj pri nerutinných vedomostných úlohách, potom musíme novú generáciu pracovníkov vybaviť zručnosťami, ktoré by vedeli z technológie benefitovať namiesto toho, aby ich ohrozovala. Takéto zručnosti by mali pravdepodobne zdôrazňovať sociálnu a kreatívnu inteligenciu. Potrebujeme zodpovedajúci posun vo vzdelávaní, aby sme vedeli zreagovať,“ tvrdí Bruegel.

Ako pripomína Jeremy Bowles vo svojom texte, v diskusiách o makroekonomických dopadoch nových technológií sa dajú vystopovať dva tábory. Minimalisti tvrdia, že nastupujeme obdobie nízkeho ekonomického rastu, kde nové technológie budú mať omnoho menší dopad ako to bolo v minulosti.

Na druhej strane, maximalisti predpovedajú dramatický posun a akúsi novú technologickú revolúciu charakterizovanú špirálovitými pretekmi medzi technológiou a vzdelávaním v snahe udržať zamestnanosť.

Z prieskumu Eurobarometer vyplýva, že takmer štvrtina (23 %) občanov EÚ si myslí, že im ich vzdelanie a odborná príprava neposkytli zručnosti, na získanie pracovného miesta vo svojom obore.

V rovnakom prieskume 6 % opýtaných uviedlo, že mali pri pracovnej mobilite problém s uznávaním ich kvalifikácie v inom členskom štáte EÚ.