Telefonovať už môžete aj z lietadla

Pri mobilnom telefonovaní z paluby lietadla je dôležité zaručiť najmä  bezpečnosť fungovania prístrojov lietadla. Telefóny cestujúcich preto budú napojené na palubnú sieť mobilných telefónov spojenú so zemou prostredníctvom satelitu. Tým sa znemožní priame spojenie telefónov s pozemnými mobilnými sieťami a vylúči akýkoľvek vplyv na palubové prístroje.

Na to, aby pasažieri mohli telefonovať zo svojich mobilov počas letu, bolo nevyhnutné zabezpečiť uznanie národných licencií jednotlivých leteckých spoločností v celom vzdušnom priestore EÚ. Vďaka prijatým opatreniam Európskej komisie bude môcť spoločnosť registrovaná napr. vo Francúzsku poskytovať služby mobilnej komunikácie v lietadlách nad Nemeckom alebo Slovenskom.  Znamená to, že 90 % európskych cestujúcich v leteckej doprave, ktorí si už teraz berú na palubu mobilné telefóny, môže zostať v spojení aj počas letov.

„Celoeurópske telekomunikačné služby, medzi ktoré patrí používanie mobilných telefónov počas letu, si vyžadujú jednotnú právnu úpravu na prevádzkovanie v rámci celej Európy a z toho dôvodu dnes Komisia konala. Na realizáciu tejto novej služby sa vyžadovalo jedno regulačné rozhodnutie týkajúce sa celého európskeho vzdušného priestoru,“ povedala Viviane Redingová, európska komisárka pre informačnú spoločnosť a médiá.

Ešte nie je známe, koľko pasažieri zaplatia za hovor z paluby lietadla. Predpokladá sa, že to bude viac ako pri bežnom telefonovaní na zemi. Komisia však varuje, aby to spoločnosti s cenami neprehnali: „Ak zákazníci dostanú šokujúce telefónne účty, služby sa nespustia,“ vyhlásila komisárka Redingová. Od operátorov očakáva „transparentné a inovatívne cenové ponuky.“

Vyzvala tiež letecké spoločnosti, aby „na palube lietadla vytvorili vhodné podmienky na to, aby cestujúci, ktorí chcú počas letu využívať komunikačné služby, nerušili ostatných cestujúcich.“

Európska komisia navrhla pravidlá jednej z prvých skutočne celoeurópskych telekomunikačných služieb ako reakciu na požiadavku cestujúcich v leteckej doprave, aby mohli používať mobilné telefóny počas letu, ako aj na záujem odvetvia uspokojiť túto požiadavku. Po ukončení testovania služieb mobilnej komunikácie počas letov v niektorých krajinách (najmä vo Francúzsku a Austrálii) plánuje niekoľko telekomunikačných operátorov a leteckých spoločností zaviesť túto službu v roku 2008, čím sa umožní spojenie v jednej z mála situácií každodenného života, kde bola komunikácia dosiaľ veľmi obmedzená.