Telekomunikácie aj napriek kríze rastú

Príjmy v telekomunikačnom sektore v roku 2008 narástli o 1,3 percenta. Celkové zisky v Európe tak presiahli 300 mld. eur, konštatuje výročná správa Európskej komisie, ktorá bola predstavená včera (25.3.).

Miera rastu v telekomunikačnom sektore bola vyššia, než priemer celkového hospodárskeho rastu krajín EÚ. Pre porovnanie, hospodárstvo európskej 27-ky narástlo za uplynulý rok o jedno percento.

Viviane Redingová, komisárka pre informačnú spoločnosť a médiá, uviedla, že rast telekomunikačného sektora bol zaznamenaný každý rok v období od roku 2004, kedy sa stala členkou Európskej komisie. Povedala: „Nie som smrť pre telekomunikácie: sektor rastie.“ V Bruseli pred novinármi týmito slovami reagovala na obvinenia zo strany mnohých operátorov, ktorí ju obviňujú, že svojou aktivitou a vydávaním nepotrebných regulácií spomaľuje rast. Jej najznámejším opatrením je nariadenie o roamingu z roku 2007, ktoré výrazným spôsobom znížilo ceny za využívanie mobilných služieb v zahraničí.

Komisárka považuje za jeden zo svojich najväčších úspechov priemerné zníženie cien za telekomunikačné služby o 35 percent v období od začiatku svojho pôsobenia v Európskej komisii. V stanovisku zhŕňa: „Spotrebitelia platia menej, zatiaľ čo lepšie zhodnocujú svoje peniaze.“ Ako sama tvrdí, jej aktivita sa nezastaví. Komisia napríklad predstavila zámer regulovať výšku poplatkov za ukončenie hovoru, ktoré si medzi sebou účtujú telekomunikačné spoločnosti v prípade, že hovor sa uskutočňuje medzi dvoma konkurenčnými sieťami.

Na druhej strane, veľké telekomunikačné firmy tvrdia, že Redingovej opatrenia ich prinútili obmedziť investovanie do vlastného rozvoja. Ako vyplýva zo štatistík ETNO, združenia dominantných operátorov, investície v roku 2008 určené na rozvoj dosiahli za ostatných päť rokov najnižšiu úroveň. ETNO ďalej pre porovnanie uvádza, že zatiaľ čo telekomunikačný sektor narástol v roku 2006 o 4,1 percenta, uplynulý rok to bolo takmer o dve tretiny menej; 1,5 percenta.

Ukazovatele a štatistiky Európskej komisie sú odlišné. V správe sa uvádza: „V roku 2007 sa investície zvýšili o 1,5 percenta, čo znamená nepretržité obdobie šiestich rokov rastu. Tento trend bude pravdepodobne pokračovať i v roku 2008, hoci spoločne s trendom útlmu, ktorý je dôsledkom finančnej krízy.“

Správnosť štatistických údajov je rozhodujúca pre ďalšie smerovanie telekomunikačného sektora. Na základe finančných a investičných ukazovateľov sa rozhodne, v akej miere sa budú budovať tzv. siete ďalšej generácie (NGN), vytvorené z optických vlákien. Zámer nahradiť doterajšie siete zložené z medených káblov optickou technológiou si vyžiada veľké množstvo investícií. Na druhej strane, na platforme NGN budú môcť telekomunikačné spoločnosti poskytovať rýchlejšie a kapacitne výkonnejšie pripojenia do internetu, čo je kľúčom pre poskytovanie nových multimediálnych služieb s vysokými nárokmi na dátový tok.

Dohoda o telekomunikačnom balíku je „blízko“

Ministri telekomunikácií krajín EÚ budú o výročnej správe telekomunikačného sektora za rok 2008 diskutovať 31. marca na stretnutí v Bruseli. Hovoriť budú i o aktuálnom kompromise v otázke telekomunikačného balíka, ktorý nedávno dosiahli Parlament a České predsedníctvo (EurActiv 25/03/09). Celková revízia telekomunikačného sektora je na stole od roku 2007.

„Som si naozaj istá, že ak všetky strany vyvinú naposledy trochu úsilia, dohoda je na dosah,“ povedala komisárka Redingová pred novinármi na okraj telekomunikačného balíka. Doplnila, že v súčasnom štádiu „sa už dohodlo 95 percent“ z jeho obsahu.

Súčasťou telekomunikačného balíka bude i definovanie stimulov pre budovanie optických sietí. Komisárka im však neprikladá najväčší význam: „Je to len malá súčasť obrovského balíka,“ povedala včera.

Komisia sa snaží v otázke optických sietí presadiť také riešenie, ktoré by istým spôsobom zvýhodnilo malých a začínajúcich telekomunikačných operátorov. Na druhej strane, viaceré členské krajiny, najmä Nemecko a Španielsko, trvajú na ochrane veľkých firiem, ktoré ponesú takmer všetko finančné bremeno späté s rozvojom NGN. I kompromis medzi Českým predsedníctvom a Parlamentom hovorí o tom, že firmy, ktoré budú niesť finančné riziká, budú môcť účtovať vyššie poplatky za prístup konkurencie do svojich optických sietí. Súčasne, firmám by malo byť umožnené uzatvárať dohody o zdieľaní rizika v prípade, že neohrozia konkurenciu na trhu.