Telekomunikačné poplatky sa znížia v roku 2012

Na budúci týždeň, 7. mája, by mala Európska komisia prijať odporúčanie o výške poplatkov za ukončenie hovorov v mobilných sieťach, uviedol pre EurActiv dobre informovaný zdroj z prostredia Komisie. Text by nemal mať záväzný charakter, ale i tak de facto zaviaže telekomunikačné spoločnosti vyhovieť jeho ustanoveniam.

Za kompromisný konečný termín pre zníženie poplatkov bol stanovený júl 2012. Stalo sa tak pod vplyvom intenzívneho lobingu telekomunikačných firiem a niektorých členských krajín, najmä Nemecka a Španielska. Pôvodný zámer Bruselu hovoril o začiatku roka 2012, čo znamená, že priemysel dostal dodatočných šesť mesiacov, aby sa pripravil na dôsledky zníženia poplatkov pre príjmy firiem.

Cieľom odporučenia je zníženie poplatkov za ukončenie hovoru na presne definovanú hranicu. Bude to znamenať, že v súčasnosti priemerná výška poplatku 0,85 eura za ukončený hovor sa zníži na cenu v intervale 0,15 – 0,30 eura.

Prístup by sa mal uplatňovať v troch stupňoch. Národní regulátori telekomunikácií, ktorí „budú schopní preukázať, že nemajú technické možnosti na implementovanie zmien“, budú môcť vyžadovať uplatňovanie odporúčaní od telekomunikačných spoločností v období predĺženom o dva roky, vysvetlil dobre informovaný zdroj.

Akokoľvek, výnimky sa budú týkať výlučne tých prípadov, v ktorých bude možné pomocou stanovenej metodiky vyčísliť náklady, ale nebude možné predpokladať celkové dôsledky. Na druhej strane, i v takých prípadoch, a bez ohľadu na použitú metodiku, budú musieť národní regulátori zabezpečit, aby bola maximálna výška poplatku za ukončenie hovoru 0.30 eura do júla 2012.

Komisia v súčasnosti vypracúva metodiku, ktorá bude vychádzať z ohodnotenia prevádzkových nákladov na uskutočňovanie hovorov. Európska komisia je presvedčená, že telekomunikační operátori v súčasnosti do výšky poplatku započítavajú aj také položky, ktoré reálne nesúvisia s uskutočnením a ukončením hovoru ako takým. Ide napríklad o započítavanie administratívnych výdavkov a podobne.

Kritici nových opatrení tvrdia, že pre bežných zákazníkov budú znamenať spoplatnenie prijatých hovorov. Inými slovami, telekomunikační operátori by si týmto offsetovým spôsobom nepriamo kompenzovali ušlý zisk.

Na druhej strane Brusel predpokladá, že zníženie poplatkov za ukončenie hovoru prinesie „dodatočné príjmy pre operátorov pevných liniek vo výške minimálne 2 mld. eur počas prvých troch rokov“. Vzhľadom na to, že mobilní operátori môžu ponúkať služby v pevnej aj mobilnej sieti, Komisia predpokladá, že firmy pristúpia k vyrovnaniu ušlého zisku kladením dôrazu na budovanie prvných sietí, najmä tých, ktoré sú vytvorené z optických vláken a dokažu poskytovať vysokokapacitný a vysokorýchlostný internet.