Televízna reklama zvyšuje chuť do jedla – a obezitu

Krátka správa

„Náš výskum potvrdzuje, že televízne reklamy na jedlo má silný vplyv na stravovacie návyky všetkých detí – zdvojnásobuje množstvo prijatej potravy. Štúdia je tiež mimoriadne zaujímavá v tom, že naznačuje silné prepojenie medzi váhou a pravdepodobnosťou prejedania sa v prípade, že je (dieťa) vystavené reklame na potraviny v televízii“, povedal Dr Jason Halford, riaditeľ laboratória zaoberajúceho sa stravovaním ľudí na Liverpoolskej univerzite.

Psychológovia ukazovali skupine 60 detí vo veku 9-11 rokov, s rozličnou váhou, sériu televíznych reklám na jedlo a na hračky, po ktorej nasledoval kreslený film. Následne pozorovali stravovanie detí.

Spozorovali, že množstvo, ktoré deti zjedli, bolo po reklamách na jedlo „podstatne vyššie v porovnaní s reklamou na hračky vo všetkých váhových skupinách.“ Obézne deti zjedli o 134% viac, deti s nadváhou o 101% a normálne deti o 84%. Okrem toho, z rozličných druhov jedla, ktoré si deti mohli vybrať, si skupina obéznych pravidelne vyberala produkty s najväčším obsahom tuku.

Británia sa nedávno rozhodla zakázať reklamy na nezdravé potraviny počas detských televíznych programov. Výskumy však dokazujú, že takého reklamy deti stále vidia pri „rodinnom sledovaní“ televízie večer, kedy sa zákaz neuplatňuje.

CIAA, Konfederácia európskeho potravinárskeho a nápojového priemyslu, nedávno zverejnila správu o úspechoch sektora v boji s nadváhou. Podľa nej „mnohé potravinárske a nápojové spoločnosti vyvinul vlastné kódexy pre reklamu a marketing“, ktoré často obsahujú detailné pravidlá reklamy pre deti.

Viaceré veľké značky sa napríklad zaviazal buď k obmedzeniu, alebo postupnému odstaveniu reklamy na produkty s vysokým množstvom tuku, cukru alebo soli pre deti mladšie ako 12 rokov.