Tieňové bankovníctvo vlani dosiahlo viac ako 50 biliónov eur

Správa Rady pre finančnú stabilitu (FSB) naplnila obavy politikov, že tieňové bankovníctvo bude pokračovať v rozkvete, kým tradičné čelí tvrdej regulácii. Medzinárodná inštitúcia, ktorej úlohou je od roku 2009 monitorovať a vydávať odporúčania pre svetový finančný systém, poukázala, že za to môže najmä laxná regulácia sektora a vyzvala k väčšej kontrole.

 „Cieľom je zaistiť, aby bolo tieňové bankovníctvo pod vhodným dohľadom a podliehalo regulácii tak, aby sa zabránilo riziku pre finančnú stabilitu,“ uvádza sa v správe. Podobný názor zastáva aj Európska komisia, pričom tvrdí, že dohľad na sektorom je nevyhnutný v snahe o zabránenie opakovania finančnej krízy, ktorá banky trápi posledných päť rokov a podpísala sa pod dlhové problémy v eurozóne.

Ako príklad tieňového bankovníctva sa často spomínajú aktivity hedžových fondov a spoločností private equity. Patria tam však aj investičné fondy, peňažné trhy, dokonca bohaté firmy, ktoré požičiavajú vládne dlhopisy bankám, ktoré ich používajú ako istinu, keď sa napájajú na úverovú linku Európskej centrálnej banky.

Podľa správy sa tieňové bankovníctvo v čase pred krízou od roku 2002 viac ako zdvojnásobilo a v roku 2007 dosiahlo 62 biliónov eur. Naďalej však rastie a vlani dosiahlo 67 biliónov amerických dolárov, čo je viac ako 50 biliónov eur. Táto suma presahuje celkový ekonomický výkon štátov, ktoré patria do skupiny G20.

Najväčší podiel tieňového bankovníctva pripadá na Spojené štáty americké (23 biliónov USD), eurozónu (22 biliónov USD) a Veľkú Britániu (9 biliónov USD). Zo správy však vyplýva, že v USA postupne klesá, kým v eurozóne a Spojenom kráľovstve sa neustále rozmáha.

FSB varovala, že sprísňovanie kapitálových požiadaviek v snahe posilniť schopnosť bánk kryť prípadné straty, môže tieňové bankovníctvo ešte viac podporiť. Avšak napriek tomu, že rada obhajuje lepšiu kontrolu nad sektorom, odporúča veľmi premyslenú reguláciu.

Tieňové bankovníctvo je totiž aj veľmi silným zdrojom pre podniky a spotrebiteľov. Týka sa napríklad sekuritizácie, ktorou sa bankové úvery transformujú na obchodovateľný nástroj, ktorým sa potom pôžičky môžu refinancovať. Uľahčuje teda úverový tok.

Európska komisia už pripravuje legislatívne kroky. Balík celoeurópskych pravidiel na reguláciu tieňového bankovníctva predloží v priebehu budúceho roka.

(EurActiv/Reuters)