Tisícka veľkých firiem môže mať problém splatiť úver EIB

Zdroj: Flickr

Minulý rok sa na Európsku investičnú banku (EIB) obracalo so žiadosťou o úver stále viac veľkých firiem, ktoré komerčné banky odmietli. EIB požičiavala viac peňazí, než kedykoľvek doteraz, a podiel úverov komerčným klientom podstatne narástol. V predchádzajúcich rokoch tvorili asi tretinu z celkového množstva, teraz sa ich množstvo vyšplhalo na 42%, teda 12 miliárd eur.

Prezident banky Philippe Maystadt verí, že situácia je „dočasná“ a ak komerčné banky začnú opäť poskytovať pôžičky, EIB v roku 2011 obnoví pôvodný podiel korporátnych úverov.

„EIB musela minulý rok konať ako čiastočná náhrad komerčných bánk“, povedal Maystadt.

Napriek tomu trvá prezident EIB na tom, že ich pôžičky majú stále „veľmi vysokú kvalitu“ a EIB má historicky veľmi nízku hodnotu nesplatených úverov. Kvôli finančnej kríze však začala banka brať väčšie riziko, než v minulosti, č zvyšuje hrozbu, že niektorí z klientov nebudú schopní záväzky splácať.

Zoznam problematických pôžičiek rastie

„Máme zoznam pôžičiek, ktoré veľmi podrobne sledujeme, ten však reprezentuje len asi 0,4% nášho zoznamu úverov. Kvôli kríze niektorých dlžníkom úverové ratingové agentúry znížili hodnotenie. Všetko sú to korporátni klienti.“, tvrdí Maystadt.

Na zoznamu sú firmy z rôznych sektorov a rôznych oblastí, povedal prezident pri predstavovaní výročnej správy EIB za rok 2009.

„Minulý rok sme dostali viac žiadostí od korporácií. Mnohé z nich už našimi klientmi boli, ďalšie k nám prišli prvý krát. Niektoré zas len minulý rok zistili, že EIB existuje.“ Podľa Maystadta niektoré firmy netušili, že EIB môže požičiavať aj súkromným subjektom.

EIB, ktorá má úverový rating AAA, od vypuknutia finančnej krízy zintenzívnila poskytovanie pôžičiek. Bola poverená napumpovaním miliárd eur do reálnej ekonomiky, najmä malým a stredných firmám, do inovácií a riešenia klimatických zmien.

Viac pôžičiek malým podnikom

V roku 2007 požičala EIB malým a stredným podnikom 5,7 miliardy eur. V 2009 to už bola viac ako dvojnásobok – 12,7 miliardy eur.

„Snažili sme sa čiastočne vyvážiť neochotu komerčných bánk požičiavať MSP“, povedal Maystadt. EIB neposkytuje peniaze priamo, ale cez komerčné banky.

Minulý rok poskytol Európsky investičný fond (EIF), ktorý je pobočkou EIB, úverové garancie pre MSP v hodnote 2,3 miliardy eur. Ďalšie milióny nalial do rizikových kapitálových fondov.

Malé a stredné podniky majú napriek tomu pri získavaní úveru stále horšiu situáciu. Európska centrálna banka minulý týždeň (16.február 2010) informovala, že v druhej polovici 2009 sa poskytovanie pôžičiek pre MSP opäť zhoršilo.

Viac financií pre výskum a klímu

Európska rada poverila EIB aby prebrala ešte ďalšiu úlohu – podporila európske výskumné projekty. EIB bude podľa svojho prezidenta pokračovať v podpore výskumu a vývoja prostredníctvom pôžičiek a garančných schém, ako je Risk Sharing Finance Facility (RSFF).

Ďalšou prioritou oblasťou je životné prostredie a klíma – 38% pôžičiek v krajinách EÚ bolo určených pre environmentálne projekty, 4,2 miliardy eur bolo minutých len na podporu obnoviteľných zdrojov energie.

Na projekty súvisiace s klimatickou oblasťou šlo celkovo 17 miliárd eur- dostali ich slnečné či veterné elektrárne, ale napríklad aj iniciatívy v sektore dopravy či výroby automobilov. V tomto roku by mali väčšiu časť financií dostať elektromobily, tvrdia predstavitelia EIB.

Podpora Grécku

Podľa Maystadta podporí EIB v Grécku projekty, ktoré splnia kritériá. Zdôraznil však, že EIB nemá mandát na „vykupovanie“ členov Únie v problémoch.

„Prvým a najlepším spôsobom ako môže grécka vláda bojovať proti špekuláciám, je upratať si dom – obnoviť dôveryhodnosť tým, že implementujú oznamované opatrenia.“ Dodal však, že členské krajiny musia „poraziť špekulantov“ tým, že sľúbia, že v prípade potreby Grécku pomôžu.