Tobinova daň: Bolo nás jedenásť…

Shutterstock, Copyright: Dirk Ercken

Desiatka krajín sa v „v princípe“ dohodla na viacerých parametroch dane. Skupina si dala za ciel vyriešiť ostatné aspekty do polovice budúceho roku. Európska komisia bude asistovať pri tvorbe legislatívneho textu. 

Daň z finančných transakcií (Financial Transaction Tax – FTT), niekedy nazývaná Tobinova daň podľa amerického laureáta Nobelovej ceny za ekonómiu, má do verejných rozpočtov vrátiť časť prostriedkov, ktoré boli použité na záchranu bánk v finančnej kríze.

Jej druhým zamýšľaným efektom je obmedzenie špekulatívnych transakcií na finančných trhoch. Ministri financií o nej diskutujú už od roku 2011. V septembri 2013 ministri financií Belgicka, Francúzska, Grécka, Nemecka, Portugalska, Rakúska, Slovenska, Slovinska, Španielska, Talianska a Estónska konštatovali, že dohoda by sa mala sfinalizovať do decembra tohto roku, pričom daň mala podľa tohto harmonogramu platiť už od roku 2016.

Skromná dohoda

Včerajšie vyhlásenie definuje, aké akcie a deriváty by mali byť predmetom dohody o novej dani a konštatuje, že bude minimalizovaný „negatívny dopad na reálnu ekonomiku a dôchodkové systémy“. Nedoriešená je stále otázka dosahu FTT na štátny dlh a možný negatívny vplyv dane na dôchodkové fondy, ktoré sú základným pilierom dôchodkového systému v Holandsku či Belgicku.

Slovensko v minulosti tiež požadovalo vyňatie štátnych dlhopisov spod tejto dane, ako aj vyňatie nástrojov, ktoré by znížili výnosy pre dôchodcov, teda obchodovanie s cennými papiermi cez penzijné fondy. Rovnako nechce aby sa daň týkala takzvaných nefinančných inštitúcií, ktoré obchodujú s finančnými nástrojmi ako napríklad energetické podniky.

Súčasná úroveň dohody hovorí, že daň bude platiť obchodník v jednej z participujúcich krajín z podielu v rámci týchto krajín. Ministri ale ešte budú analyzovať, či sa daň nemôže uplatňovať na akcie bez ohľadu na to, kde boli vydané.

Od pribežnej dohody o FTT na poslednú chvíľu odstúpilo Estónsko ako 11 krajina, ktorá sa pôvodne chcela spolupráce na FTT zúčastniť. Krajina však bude mať možnosť pristúpiť k dohode v jej neskorších fázach realizácie.

Estónsko sa obáva, že keďže väčšina obchodovaných akcií v ich finančných inštitúciách má pôvod v krajinách mimo skupinu 11 krajín ochotných uvaliť FTT, nebude mať z takto nastavenej schémy žiadny reálny príjem. Navyše, ich vlastní obchodníci ale budú mať motiváciu presunúť svoj biznis inam.

Diskutovať sa bude ešte aj o konkrétnej sadzbe. Návrh Európskej komisie z toku 2013 počítal s 0,1  % sadzbu na podiely a dlhopisy a 0,01 % na finančné deriváty.

„Ide o dôležitý krok, ale nie je to koniec dejín,“ okomentoval eurokomisár pre hospodárske a menové záležitosti Pierre Moscovici dohodu desiatich krajín eurozóny. Pripomenul, že tento dokument ešte musí dostať príslušnú právnu podobu, čo by sa malo stať najneskôr do začiatku leta 2016.

Nemecký minister financií Wolfgang Schäuble nazval dohodu "skromnou", no podľa neho ide o lešiu alternatívu ako nemať žiadnu.

Spojené kráľovstvo medzitým naznačilo, že sa chystá napadnúť Tobinovu daň na Súdnom dvore Európskej únie. Londýn argumentuje, že takáto daň bude mať nepriaznivý vplyv na finančnú činnosť mesta. Britský minister financií George Osborne upozornil, že ak sa zistí, že zavedenie novej dane bude mať vplyv na ostatné členské štáty EÚ, ktoré nie sú súčasťou tejto posilnenej spolupráce, Spojené kráľovstvo určite napadne FTT na Súdnom dvore Európskej únie.