Ďalšie kolo TTIP: Architekti, móda aj prístup k tendrom v USA

Zdroj: EK

Ôsme kolo expertných rokovaní o dohode o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP) medzi EÚ a Spojenými štátmi, ktoré sa uskutočnilo v 2.-6. februára v Bruseli, otvorilo dôležité otázky vo všetkých troch častiach pripravovanej dohody.

„Čo sa týka prístupu na trhy, EÚ chce odstrániť clá a tarify takmer vo všetkých oblastiach. Toto kolo rokovaní sa týkalo najmä tých trhov, kde európske podniky naozaj platia vysoké clá. Konkrétne sa bavíme o syroch, odevoch, obuvi, či keramike, kde je napríklad nezmyslená 28% sadzba cla,“ vysvetlil vedúci tlačového a politického oddelenia Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Andrej Králik na informačnom stretnutí k aktuálnemu stavu rokovaní, ktoré v rámci iniciatívy na posilnenie transparentnosti organizovalo Ministerstvo hospodárstva SR.

Komisia sa v rámci rokovaní zamerala najmä na oblasť služieb. „Veľký priestor vidíme v liberalizácii jednotlivých profesií, ako sú napríklad európske architektonické ateliéry, ktoré by mohli expandovať na americký trh, pokiaľ sa podarí odstrániť bariéry. Tejto téme boli venované až tri dni,“ pokračoval Králik.

Dôležitou témou bola aj otázka verejných obstarávaní, kde podľa zástupcov Komisie vládne medzi EÚ a USA určitý nepomer. „Až 85% všetkých verejných obstarávaní v rámci Európy je otvorených pre zahraničné firmy, vrátane tých amerických, avšak európske firmy čelia veľkým prekážkam pokiaľ ide o prístup k verejným obstarávaniam v rámci Spojených štátov.“

Európske štandardy budú zachované

Rokovania výrazne pokročili najmä v oblasti regulačnej spolupráce, ktorá je často zdrojom obáv verejnosti. „Stav je taký, že v rámci budúceho kola rokovaní budú vyjednávači prejednávať konkrétne ustanovenia konsolidovaných textov,“ povedal Andrej Králik, s tým, že počas rokovaní bolo viac krát zdôraznené, že „EÚ nepodlezie žiadne štandardy, ktoré sú v súčasnosti platné.“

„Základným princípom našej práce v oblasti regulačnej spolupráce je, že TTIP nebude obsahovať nič, čo by podlomilo schopnosť našich vlád vytvárať regulačné rámce v oblastiach, ktoré považuje za potrebné na ochranu spotrebiteľov, pracovníkov, či životné prostredie,“ vyzdvihol zástupca veľvyslanca USA na Slovensku Norman Thatcher Scharpf.

„Môžeme svetu ukázať, že dokážeme vytvárať príležitosti aj bez toho, aby sme obetovali regulačnú ochranu,“ dodal.

Thatcher Scharpf pripisuje obavy na oboch stranách Atlantiku skôr nedostatočným informáciám. „Na Slovensku, ale aj v celej EÚ, existuje veľa obáv z toho, že Európa bude musieť znížiť svoje štandardy ochrany a trh bude zaplnený podradnými americkými produktmi. Zaujímavé je, že rovnaké obavy majú aj mnohí Američania v súvislosti s výrobkami zo zahraničia, vrátane Európy. Na oboch stranách je to však len otázka informovanosti,“ vysvetlil zástupca veľvyslanca USA na Slovensku.

Ôsme kolo rokovaní sa venovalo najmä spolupráci v oblasti farmaceutického priemyslu, zdravotníckych pomôcok, energetiky ale aj regulácii automobilového priemyslu.

Analýzy sa rozchádzajú

Pre „automobilovú veľmoc,“ akou je Slovensko, sú  azda najzaujímavejšie odhady Komisie, ktoré naznačujú, že export európskeho automobilového priemyslu do USA by vďaka TTIP mohol narásť až o 40 %. Analýza Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) však uvádza, že horná hranica nárastu exportu by mohla dosiahnuť až 140%.

„Tieto analýzy sú skôr simulácie alebo kvalifikované odhady. Všetky takéto čísla a kalkulácie treba brať s určitou rezervou, pretože ten výsledný text dohody bude určitý kompromis, ktorý dnes nevieme anticipovať,“ vysvetlil riaditeľ Odboru zahraničnoobchodnej politiky Ministerstva hospodárstva SR Stanislav Kubinec.

„Či TTIP platí alebo neplatí sme (Slovensko) štvrtá najotvorenejšia ekonomika sveta a odbúravanie tarifných a netarifných bariér je pre nás nesmierne dôležité. Oplatilo sa nám to aj v rámci iných zoskupení,“ podotkol generálny riaditeľ Sekcie zahraničného obchodu Ministerstva hospodárstva SR Štefan Rozkopál.

„Dôležité je, že všetky odhady a všetky štúdie sú v modrých číslach nie v červených. Áno, hovoríme o tom, že nie každému to bude vyhovovať a vravíme, že sa treba pripraviť na zvýšenie konkurenčného tlaku, ale ten sa bude kvôli cenám energií zvyšovať, či už tu TTIP bude alebo nebude,“ dodal Rozkopál.