TTIP bude mať vplyv na regulačný proces

Zdroj:European Commission

Európska komisia v utorok zverejnila negociačný dokument z 8. kola rokovaní o TTIP (Transatlantická dohoda o investičnom partnerstvom partnerstve). Rozhovory sa tentokrát sústredili na regulačné aspekty, vrátane budúcej regulačnej spolupráce po vstupe TTIP do platnosti.

Návrh hovorí o vznik orgánu pre regulačnú spoluprácu (Regulatory Cooperation Body, RCB) ktorého zmyslom bude poskytovať platformu na včasné diskusie o návrhoch legislatívy a regulácií, ktoré budú mať nejakým spôsobom vplyv na oblasti pokrývané TTIP. Klasickými príkladmi sú oblasť textilného a automobilového priemyslu, alebo uznávanie kvalifikácií.

Cieľom je zabezpečiť koherentný regulačný prístup v EÚ aj USA, tak aby sa vzájomnému obchodu nekládli nové prekážky.

Tento orgán nebude pravdepodobne žiadnou novou agentúrou, skôr bude mať len podporný sekretariát. Stretávať sa bude totiž v rôznych zloženiach zo zástupcov národných a európskych inštitúcií a v závislosti od regulovaného sektoru. Nebude mať žiadne rozhodovacie právomoci, bude ale poskytovať informácie, ktoré doplnia klasické procesy prijímania rozhodnutí o novej legislatíve a štandardoch v EÚ a USA.

Detaily fungovania zatiaľ známe nie sú. Podnikateľské organizácie a občianska spoločnosť majú rozdielne názory, pokiaľ ide o to, či bude takáto spolupráca efektívna.

Kým biznis chce, aby bola regulačná spolupráca zakotvená v zmluve, aby sa nevytvárali nové prekážky, mimovládne organizácie majú skôr obavy, najmä pokiaľ ide o znižovanie štandardov v chemickom, potravinárskom a finančnom sektore.

Predstavitelia EÚ tieto obavy opakovane vyvracajú. Napríklad legislatíva upravujúca chemické látky v únii, známa pod názvom REACH, nebude súčasťou TTIP. Celá implantácia TTIP by mala navyše podliehať každoročnému vyhodnocovaniu za účasti širokej škály dotknutých strán.

„Takýto druh dohody, ktorý chcú obe strany uzavrieť otvorí niektoré komplikované otázky, či už týkajúce sa právnych základov EÚ alebo rozhodovania na federálnej úrovni v USA,“ myslí si Fredrik Erixon, riaditeľ European Centre for International Political Economy (ECIPE).

„Žiadna strana nechce ísť do detailov, pretože chcú obchodnú dohodu, ktorá istým spôsobom centralizuje právomoci na úkor členských štátov EÚ a štátov v USA,“ dodáva Erixon.

„Pravdepodobne to zmení povahu diskusie o politikách, hoci to nezmení mechanizmy prijímania rozhodnutí,“ cituje na margo regulačnej spolupráce nemenovaného akademika EurActiv.com.

Podľa zdroja z prostredia inštitúcií EÚ je tvrdenie, že TTIP bude mať vplyv na povahu regulačného procesu, len „interpretáciou“ toho, čo má RCB v skutočnosti za úlohu.