TTIP je v rozpore s rozvojovými cieľmi OSN, tvrdí expert

Miléniové rozvojové ciele OSN platia do septembra 2015, keď by ich mali nahradiť Udržateľné rozvojové ciele (Sustainable Development Goals).

„Nesmieme spraviť tú istú chybu, že si stanovíme ciele a zároveň uzavrieme obchodnú dohodu, ktorá im protirečí,“ povedal poslanec Sociálnodemokratickej strany nemeckého Bundestagu a zároveň podpredseda Výboru pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, Stefan Rebmann.

Rebmann ako príklad uviedol osem základných pracovných konvencií Medzinárodnej organizácie práce (ILO), z ktorých USA uznávajú len dve.

Ako môžu severné štáty trvať na zhode štandardov rozvojových krajín so štandardmi ILO v rámci vyjednávaní o Udržateľných rozvojových cieľoch, alebo diskusií k TTIP, keď ich USA samy nedodržiavajú, pýta sa. Aký to bude mať dopad, keď to bude posilnené pod rúškom TTIP, dodáva.

„Ak dva najväčšie svetové hospodárske bloky podniknú takýto krok, určite to ovplyvní zvyšok sveta,“ hovorí predstaviteľ Africkej únie v Bruseli, Ajay Bramdeo.

Podobný názor má aj Klaus Schilder z rozvojovej organizácie MISEREOR. Ak bude TTIP implementovaná, vytvorí globálne štandardy v obchode a investíciách na ďalšie desaťročia. V takom prípade si rozvojové krajiny nebudú schopné vyjednať lepšie dohody na bilaterálnych ani trilaterálnych úrovniach, myslí si.

Práve z tohto dôvodu sledujú Afričania rokovania medzi Američanmi a Európanmi veľmi pozorne, hovorí Bramdeo.

Momentálne nemáme žiadny dôkaz o pozitívnych, či negatívnych dôsledkoch, ktoré by TTIP mohla spôsobiť pri paralelných vyjednávaniach s rozvojovými krajinami, hovorí predstaviteľka nemeckého Federálneho ministerstva rozvoja, Daniela Zehentner-Capell.

Potrebujeme väčšiu transparentnosť

„Nemali by sme Udržateľné rozvojové ciele vnímať oddelene od paralelne vyjednávaných hospodárskych a obchodných dohôd,“ myslí si Rebmann.

Poslanci Bundestagu podľa neho musia dôkladne posúdiť globálne dopady TTIP. Na to je však potrebná väčšia transparentnosť, aká je pri súčasnom stave vyjednávaní, hovorí.