TTIP: Nemcov aj Američanov ovláda skepsa

Zdroj: Rada EÚ

Štúdiu o postojoch oboch strán vypracovali Pew Research Centre a Bertelsmann Stiftung.

Nemci považujú regulačný rámec EÚ za nadradený americkému. Až 96 % Nemcov dôveruje európskym štandardom ochrany životného prostredia. Regulačnému rámcu USA dôverujú len 2 %.

V otázke bezpečnosti potravín je pomer dôvery Nemcov 94 % k 2 %, v oblasti bezpečnostných štandardov áut 91 % k 4 % a ochrany údajov 85 % ku 3 %.

Dôvera Američanov vo vlastné štandardy už nie je taká jednoznačná.

Aj napriek tomu 7 z 10 Američanov a Nemcov považuje väčšiu obchodnú výmenu medzi USA a EÚ za prospešnú. Až  8 z 10 Američanov podporuje väčší objem obchodu práve s Nemeckom.

Dvaja z troch Nemcov a dvaja z troch Američanov veria, že TTIP by ich krajinám pomohla. Motivácia podpory tejto dohody je pritom rôzna. Američania viac než Nemci, podporujú TTIP čiastočne aj ako súčasť širšieho úsilia posilniť konkurencieschopnosť voči Číne.

Medzi cieľmi tejto dohody je odstránenie alebo zníženie všetkých ciel pri obchode s tovarmi, zrušenie investičných obmedzení a vytvorenie spoločných technologických a regulačných štandardov.

Oba štáty sú kritické k jednotlivým aspektom dohody. Len 38 % Nemcov a 41 % Američanov podporuje odstránenie všetkých ciel v transatlantickom obchode s tovarmi. Približne 40 % Nemcov a  Američanov je za zvýšenie obmedzení pre transatlantické zahraničné investície.

Najväčšie nezhody spočívajú v nastavení transatlantických regulačných štandardov: kým Američania podporujú tento cieľ v pomere 4:1 (76 k 18 %), s harmonizáciou štandardov súhlasí len 45 % Nemcov.

Odraz euroskepticizmu v TTIP

Štúdia odhaľuje, že na vnímanie dohody vplýva rastúci euroskepticizmus. Poukazuje na pokles dôvery, nakoľko len menšina Nemcov súhlasí s tým, že EÚ má  právomoc  vyjednávať medzinárodné obchodné dohody aj v mene Nemecka. Väčšina si myslí, že vyjednávania by mal prevziať Berlín.

Autori štúdie tu ponúkajú dve možné vysvetlenia. Po prvé, odpovede môžu naznačovať, že väčšina Nemcov si jednoducho nie je vedomá, že vyjednávanie dohôd o voľnom obchode je výlučnou právomocou Európskej komisie. Druhé vysvetlenie hovorí, že Nemci nedôverujú inštitúciám EÚ.

V každom prípade výsledkom je, že väčšina nemeckej populácie si myslí, že Komisia nie je schopná adekvátne vyjednávať v záujme Nemcov.

TTIP pre všetkých, nie len pre privilegovaných

Štúdia tvrdí, že TTIP trpí „dvojitým deficitom“, deficitom porozumenia a deficitom dôvery. Pew a Bertelsmann preto odporúčajú viac transparentnosti a dialógu.

Rozdielnosť názorov môže zmierniť len dialóg založený na faktoch, čo je nevyhnutné na zhodnotenie reálneho významu rozdielu v štandardoch, uvádzajú autori.

O TTIP sa v súčasnosti rokuje v Bruseli aj Washingtone. Na summite EU-USA, ktorý sa konal v marci tohto roku v Bruseli, americký prezident Barack Obama zdôraznil, že záverečná dohoda bude zahŕňať viac opatrení na ochranu spotrebiteľov a prísnejšie environmentálne štandardy. Z výsledku by mali profitovať všetci, nie len zopár privilegovaných, zdôraznil prezident.

Pýtajú sa verejnosti

Komisia predložila návrh kapitoly dohody o riešení sporov o ochrane investícií do verejnej konzultácie. Na pripomienkovanie návrhu tejto kontroverznej časti má verejnosť tri mesiace. Po vypršaní tejto lehoty budú výsledky zahrnuté do negociačnej pozície Komisie.

Nemecká vláda napríklad nevidí potrebu zahrnúť do dohody s USA medzinárodné arbitráže.

„Naším stanoviskom  je, že Spojené štáty a Nemecko v súčasnosti ponúkajú dostatočnú právnu ochranu prostredníctvom národných súdov,“ vysvetlil nemecký minister hospodárskych záležitostí Sigmar Gabriel koncom marca.

„V každom prípade by malo zostať nemožné, aby sa dali obísť všeobecné a proporčné opatrenia na ochranu cieľov v spoločnom záujme,“ o ktorých, ako minister dodáva, „rozhodli demokratické inštitúcie právneho štátu.“