Ukrajina a Rusko chcú colnú úniu s EÚ

zdroj: TASR

Včerajšia panelová diskusia počas prvého dňa Európskeho podnikateľského summitu v Bruseli mala vskutku vizionársky nádych. Väčšina účastníkov sa v závere zhodla na tom, že medzi Ruskom, Ukrajinou a Európskou úniou vznikne spoločný hospodársky priestor.

Oleg Fomičev, tajomník ruského ministerstva pre hospodársky rozvoj uviedol, že Moskva zdieľa hodnoty EÚ a s prehlbovaním vzájomných vzťahov nemá žiadny problém a to ani na politickej úrovni.

„Chceme ísť tak ďaleko ako to len bude bez členstva v Európskej únii možné,“ uviedol. Vzhľadom na to, že Rusko je rozlohou trikrát väčšie ako celá Únia, v žiadnom prípade s ním podľa jeho slov v budúcnosti nemožno počítať ako s možným členom.

Pokiaľ ide o prípadnú colnú úniu, podľa Fomičeva by si rokovania vyžiadali zhruba 10 až 15 rokov. Rovnaký čas by podľa neho Rusko potrebovalo aj na zavedenie nevyhnutných predpisov a na posilnenie konkurencieschopnosti ekonomiky. „Pokiaľ sa chcete integrovať a nie ste na to pripravení, môžete všetko zničiť,“ upozornil tajomník.

Fomičev vidí vo vývoji vzťahov medzi EÚ a Ruskom tri úskalia. V krátkodobom horizonte by podľa neho malo dôjsť k zavedeniu bezvízového režimu. Zo strednodobého hľadiska by malo dôjsť k uzavretiu dohody o voľnom obchode (FTA) a z dlhodobého horizontu asi 20 rokov by mohlo dôjsť k vytvoreniu colnej únie.

Pre Ukrajinu sú vzťahy s EÚ prioritou

Podľa ukrajinského tajomníka ministerstva pre hospodársky rozvoj Valerija Piatnitského patria vzťahy s EÚ medzi „kľúčové priority“ ukrajinskej vlády. Pripustil, že by k vytvoreniu colnej únie mohlo dôjsť o 15 rokov.

Naznačil tiež, že v dlhodobom horizonte by sa teoreticky vzťahy medzi EÚ a Ukrajinou mohli prehĺbiť ešte viac. „Za desať alebo pätnásť rokov bude jedno, či pôjde o colnú úniu alebo inú formu integrácie.“

Piatnitskij ďalej povedal, že Ukrajina by ešte tento rok chcela uzavrieť s EÚ asociačnú dohodu. „Sme presvedčení, že pôjde o absolútne komplexný typ vzájomných vzťahov. Rokujeme o politickej dimenzii, spravodlivosti a vnútorných veciach, medzirezortnej spolupráci, vytvorení komplexnej zóny voľného obchodu, o vízovej dohode, o zbližovaní našej legislatívy, zvyšovaní kapacity našich inštitúcií a schopnostiach našich podnikateľov obstáť na jednotnom trhu EÚ,“ vysvetlil.

Významní podnikatelia, ktorí počas panelovej diskusie sedeli v publiku, potvrdili, že vytvorenie colnej únie by mohlo trvať približne pätnásť rokov. Andrew Cranston z ruskej pobočky poradenskej spoločnosti KPMG uviedol, že niektoré sektory ruskej ekonomiky budú potrebovať čas, kým sa prispôsobia.

Komisár pre energetiku Günther Oettinger, ktorý sa tiež zúčastnil na diskusii, tvrdí, že súčasné nastavenie obchodných vzťahov nie je ideálne. Pre Rusko je hlavnou hospodárskou aktivitou produkcia energií, Ukrajina je tranzitnou krajinou a EÚ funguje len ako odberateľ.

„Musíme sa posunúť na novú úroveň Potrebujeme hospodársku súťaž, spoločné konzorciá, reverzné toky, inovatívne partnerstvá a využitie úsporných technológií v Rusku a na Ukrajine,“ povedal komisár o budúcnosti spolupráce v sektore energetiky.