USA: Bez ochrany investorov TTIP nebude

Zdroj: Euractiv.com

„Obchodná dohoda medzi Spojenými štátmi a EÚ je nepredstaviteľná bez silnej ochrany investorov,“ povedal predstaviteľ Úradu pre obchod USA Michael Froman.

Len niekoľko hodín predtým odchádzajúci eurokomisár pre obchod  Karel De Gucht naznačil, že USA by mohlo od zmluvy odstúpiť v prípade, že EÚ neukáže väčšiu ochotu do dohody zahrnúť aj ustanovenie o spôsobe riešenia sporou medzi štátom a investorom (ISDS z Investor-State Dispute Settlement)prostredníctvom medzinárodných arbitráží.

Rokovania o ISDS zamrzli po kritike viacerých členských štátov. Predtým ako Európska komisia rozhodne o znovuotvorení rokovaní, musí spracovať výsledky verejnej konzultácie. Medzi štáty, ktorú odmietajú podobné ustanovenie patrí Nemecko, ktoré je najsilnejšou ekonomikou európskeho bloku.

Najmenej polovica členských štátov EÚ však arbitrážny systém (ISDS) podporuje.  Nový predseda Komisie Juncker v utorok (21. október) obdržal list, podpísaný ministrami 14 členských krajín, v ktorom tvrdia, že rokovania o ISDS boli súčasťou mandátu Komisie, ktorý schválili lídri EÚ. Junckerova Komisia by preto nemala svojvoľne meniť pravidlá.

"Komisii sme jednohlasne dali mandát. Nemôžeme ho zmeniť len kvôli politickým úvahám jednej členskej krajiny," povedal v rozhovore pre Financial Times portugalský minister pre európske záležitosti Bruno Macaes. "Viacero európskych krajín už dávno podobné zmluvy o ISDS má," dodal.

Spôsob riešenia sporou medzi štátom a investorom

Ochrana investorov (ISDS)  by umožnila zahraničným investorom využívať arbitrážne panely namiesto vnútroštátnych súdov, v prípade, že by sa investor cítil ohrozený rozhodnutiami vlády štátu, v ktorom podniká. V prípade, že krajina spor na arbitrážnom súde prehrá, krajina nemusí danú reguláciu zrušiť, musí však investorovi zaplatiť všetky vzniknuté škody.

Niektorí európski politici tvrdia, že toto ustanovenie neoprávnene zvýhodňuje zahraničných investorov pred domácimi a zároveň potenciálne ovplyvňuje rozhodnutia vlád, ktoré by mali byť v prospech verejného záujmu.

Bez ISDS dohoda nebude

„Je ťažké  predstaviť si takúto dôležitú dohodu, bez vysokej ochrany investorov,“ naznačil Froman počas fóra Washington Ideas.

Americké obchodné skupiny sú presvedčené, že v prípade, ak Transatlantického investičného a obchodného partnerstva (TTIP) nebude obsahovať aj ustanovenie o investičnej arbitráži, mohlo by dôjsť k vážnemu precedensu pre vyjednávanie dohôd aj s inými krajinami, ako je napríklad Čína.

„Bolo by takmer nemožné nájsť podporu pre dohodu, ktorá by toto ustanovenie neobsahovala,“ povedal viceprezident  Rady USA pre medzinárodný obchod, Shaun Donnelly.

Európska komisia očakáva, že by ku konečnému rozhodnutiu o osude ISDS mohla dospieť už koncom roka pod vedením novej komisárky pre obchod Cecilie Malmstrom. Švédska kandidátka počas svojho schvaľovacieho vypočutia pred Európskym parlamentom naznačila, že navrhne nový systém, s ktorým by mohli súhlasiť všetky strany konfliktu.

ISDS a Slovensko

Postoj Slovenskej republiky je jednoznačný. Slovensko  podporuje podpísanie článku o medzinárodnej investičnej arbitráži, v prípade, že dohoda bude výhodnejšia ako tá, ktorú už so Spojenými štátmi máme uzavretú.

Slovensko podobnú dohodu s USA uzavrelo už začiatkom  90. rokov. Podľa Andrei Holíkovej, riaditeľky odboru ISDS na Ministerstve financií SR, išlo o kľúčový moment z hľadiska prílevu a udržania zahraničných investícií, špeciálne pre slovenskú, mimoriadne otvorenú ekonomiku.