USA chce malé podniky orientovať na export

Podľa správy Americkej medzinárodnej obchodnej komisie (ITC)  má až 97 % firiem z USA, ktoré predávajú tovar na zahraničné trhy, menej ako 500 zamestnancov.

Ide o približne 250 tisíc podnikov, ktoré sa podieľajú na exporte 30 % amerického tovaru a na skoro polovici hospodárskeho rastu (pokiaľ sa nepočíta farmársky sektor). Podľa Kirka chce USTR dosiahnuť, aby boli americké malé a stredné podniky schopné vyvážať viac a tak prijímať viac ľudí.

Samotný prezident Barack Obama viackrát zdôraznil, že kríza ukázala, že svetový hospodársky rast by nemal byť priveľmi závislý od dopytu zo strany amerických spotrebiteľov. Predstavitelia USTR dúfajú, že väčším zapojením malých podnikov do exportu sa im podarí zvýšiť podporu obchodu aj zo strany Kongresu.

Okrem toho drobné firmy považujú aj za pomoc ekonomického rastu, keďže sa im za posledné dve desaťročia podarilo vytvoriť 65 % pracovných miest v USA. Podľa prieskumu majú väčšiu tendenciu lepšie platiť a prijímať nových zamestnancov ako tie, ktoré sa na export v rámci jedného sektora neorientujú.

Mnohé americké firmy nepoznajú iné zahraničné trhy ako v Kanade či Mexiku. Oproti európskej či ázijskej konkurencii si na export navykajú pomalšie, pretože im doteraz stačil domáci trh.

„Dospeli sme však do bodu, kedy export bude zohrávať čoraz dôležitejšiu úlohu pre národné hospodárstvo,“ uzavrel Kirk.

(EurActiv/Reuters)