Úspory z poplatkov pri platbe kartou by si obchodníci nechali pre seba

Zdroj: Wikimedia Commons, CC, Lidongyun (Lidongyun)

Mnohostranné výmenné poplatky (multilateral interchange fees, MIF) sú medzibankové poplatky za každú transakciu vykonanú spotrebiteľskou kartou medzi obchodníkom a bankou kupujúceho. Tieto poplatky sú predmetom vášnivých debát.

Výsledky výskumu agentúry Ipsos MORI uskutočneného pre spoločnosť Master Card ukazujú, že až 59 % obchodníkov vo Veľkej Británii, Francúzsku, Nemecku, Španielsku, Taliansku a Poľsku by tieto prostriedky použili na svoje firmy.

Len 15 % z 901 dotazovaných manažérov a vlastníkov by takéto úspory preniesli na svojich zákazníkov. Medzi takto najviac naklonenými obchodníkmi sú španielski (20 %), talianski (19 %), poľskí (17 %), britskí (16 %) a francúzski (8 %).

Spoločnosti, ktoré boli do výskumu zahrnuté pochádzali zo sektorov, ktoré majú vysoký objem a hodnotu transakcií z kreditných kariet (vrátane sektorov zameraných na predaj leteniek, prenájom áut, reštaurácie, cestovné kancelárie, hotely).

Medzibankové poplatky pre platby kartou stoja európskych predajcov viac ako 10 miliárd eur ročne, tvrdí Komisia. Často sú tieto poplatky prenesené na zákazníkov, čo vedie k rastu cien. Rastúca dôležitosť elektronických obchodných transakcií (e-commerce) vedie k snahe politikov regulovať poplatky.

V júli 2013 Komisia predložila revidovanú Smernicu o platobných službách, ktorá stanovuje stropy na poplatky pre platby debetnou kartou na 0,2 % transakčnej hodnoty a na 0,3 % pre platby kreditnou kartou.

V apríli 2013 európski poslanci rozhodli, že sa smernica nebude vzťahovať len na spotrebiteľské karty, ale aj na podnikateľské, ktoré majú vyššie poplatky. Podľa spoločnosti Master Card to bude mať za následok, že karty budú pre malé podniky veľmi drahé.

O revidovanej smernici bude rozhodovať až novozvolený Európsky parlament.

Polovica predajcov zo šiestich krajín sa vyjadrila, že v prípade vstupu novej legislatívy do platnosti by naďalej akceptovali všetky platobné metódy, kým 31 % by prestalo akceptovať najdrahšie platobné karty.

Návrh Komisie sa týka spoločnosti Master Card a Visa, ale netýka sa najdrahších poskytovateľov platobných kariet, ako sú American Express a Diners Club.

Tieto spoločnosti sú, na rozdiel od Visa a Master Card, trojstranné kartové schémy. To znamená, že emitent karty pre spotrebiteľa a nadobúdateľ, ktorý je vo vzťahu s obchodníkom, je ten istý subjekt.

Masterd Card a Visa fungujú na báze systému štyroch strán, kde emitent karty a nadobúdateľ sú oddelené subjekty. Nadobúdateľ karty v tomto prípade platí vydavateľovi výmenný poplatok a obchodník platí nadobúdateľovi servisný poplatok.

V telefonickom prieskume sa  55 % predajcov vyjadrilo, že by strop Komisie podporilo v prípade, že sa bude vzťahovať na všetky kartové systémy. V súčasnej podobe by smernicu podporilo 34 %.

„ Návrh smernice by sa mal upraviť, aby sa týkal implicitne výmenných poplatkov vykonávaných trojstrannými schémami. To sa dá dosiahnuť jednoducho zavedením pravidiel oddeleného účtovníctva, ktoré sa už dnes používa v iných oblastiach európskej legislatívy, ako telekomunikácie alebo energia,“ povedal prezident Master Card EUrope, Javier Perez.