V Bruseli o malom a strednom podnikaní

Počas konferencie „Microsoft SME Day“ Mechthild Wörsdörfer oznámil, že Exekutíva EÚ prijme „Dokument o malých firmách“ (angl. Small Business Act – SBA). Šéf oddelenia zodpovedného za politiky EÚ dotýkajúce sa malých a stredných firiem povedal, že cieľom pripravovaného textu je položenie predpokladov pre lepšie regulovanie v budúcnosti a jasnejšie definovanie tém, ktoré trápia podnikateľov.

Wörsdörfer dodal, že Komisia bude k téme malého podnikania pristupovať na niekoľkých úrovniach:

  • ohodnotenie dopadov pre prijatím legislatívy v budúcnosti,
  • revízia a zjednodušenie súčasného balíka zákonov, ktoré už platia,
  • prijímanie krokov s ohľadom na prímy a náklady malých firiem, ktoré im z nich vyplynú.

Podnikatelia, ktorí sa zúčastnili na konferencii, ocenili „pozitívne úsilie“ Komisie. Prevažná časť kritiky sa vzniesla na jednotlivé členské krajiny, ktoré nepružne a oneskorene preberajú európske smernice. Wörsdörfer ich výčitky podporil štatistickými údajmi. Ako príklad uviedol 10 krajín, ktoré doteraz neprijali žiadnu národnú stratégiu pre boj proti nadmernej byrokracii. EÚ sa ako celok zaviazala do roku 2012 znížiť administratívne bremeno podnikateľov o 25%.

Medzi krajinami, ktoré sa stavajú k boju proti administratívnemu jarmu firiem ležérne, je aj Slovensko. Okrem toho do skupiny patria: Belgicko, Bulharsko, Estónsko, Maďarsko, Fínsko, Litva, Luxembursko, Portugalsko a Rumunsko.

Prínosom SBA by mal byť aj tzv. princíp „jedenkrát a dosť“ vo vzťahu verejnej správy k firmám. V praxi to bude znamenať, že štátna alebo samosprávna inštitúcia bude môcť požiadať firmu o konkrétny dokument iba raz. Mechanizmu sa teší predovšetkým združenie Eurochambers. Ben Butters povedal, že firmy mnohokrát nemajú ľudské zdroje na vybavovanie všetkých, neraz duplicitných, administratívnych požiadaviek zo strany verejných orgánov.

Dokument by mal ustanoviť aj tzv. „spoločný počiatočný čas.“ Inými slovami, legislatíva dotýkajúca sa podnikania by mala vychádzať len v presne stanovených obdobiach v roku, spoločných pre všetky krajiny EÚ. Butters na okraj tohto mechanizmu uviedol, že podobný systém sa uplatňuje vo Veľkej Británii. Pre podnikateľské zákony je vyhradených niekoľko dní v roku, čo robí celý legislatívny proces prehľadnejším a predpovedateľnejším.

Patrick Voller (Únia malých a stredných podnikateľov) spoločne s Eurochambers vyzval na definovanie „štatútu európskej súkromnej spoločnosti.“ Takéto označenie firmy by malo zjednodušiť cezhraničné obchodné aktivity v rámci EÚ. Podnetom pre iniciatívu je skutočnosť, že v súčasnosti len 8% malých a stredných podnikateľov uzatvára obchody aj v iných členských krajinách, než v tých, v ktorých má svoje sídlo.

„Pre malých a stredných podnikateľov je jednotný trh stále ďaleko od reality,“ uzatvára Butters.