V Bruseli slávnostne otvorili 1. Európsky týždeň malého a stredného podnikania

V dňoch 6. – 14. mája sa  v 35 krajinách Európy koná  1. Európsky týždeň malého a stredného podnikania (MSP).  Jeho cieľom je  propagovať podnikanie v Európe a informovať malých a stredných  podnikateľov o možnostiach podpory na úrovni regiónu, štátu a aj  EÚ ako celku, ako aj prilákať nových ľudí k podnikaniu. Iniciatívu včera (6. mája) slávnostne otvoril podpredseda Európskej komisie Günter Verheugen, zodpovedný za oblasť priemyslu. Od januára sa uskutočnilo v rámci kampane 140 podujatí v 35 krajinách. Na Slovensku ich bolo dokopy 16.

Pri príležitosti 1. Európskeho týždňa MSP bola vydaná brožúau s názvom „Tajomstvo úspechu – skúsenosti európskych podnikateľov“. Každú krajinu zastupuje jeden výnimočný podnikateľský  príklad. Slovensko v Bruseli reprezentovala podnikateľka Mária Hošalová, ktorá vedie textilnú firmu s 50 zamestnancami v Banskej Bystrici. V rozhovore pre EurActiv.sk povedala, že na to, aby sa podnikateľ na Slovensku presadil musí mať v prvom rade disciplínu.

„My sme do podnikania šli v 90-ych rokoch s emóciami, nebolo to podľa knižných predlôh. Ráno sme sa museli narodiť a večer byť starí. Sami k sebe sme museli byť veľmi prísni. Sú to síce veci, ktoré berieme ako frázy, no v skutočnosti sa ich naozaj oplatí dodržiavať. Dôležité je aj správať sa tak, aby sme sa nemuseli báť, aká hlava nám prejde popod okno. Mám tým na mysli daňové úrady či odborové organizácie, ktoré by podnik mohli kontrolovať. Snažíme  sa okolo seba vytvárať pozitívne prostredie.“

MSP na Slovensku a vo svete v súčasnosti zápasia s problémami spôsobenými obmedzením úverového toku a spomalením globálneho obchodu. „Íróniou je, že ja krízu nepociťujem, mám veľa roboty, dokonca by som mohla robiť nábor nových ľudí. Môj problém však spočíva možno v zneužívaní krízy ako výhovorky pri neplatení zo strany odberateľov,“ odpovedala na otázku ako kríza vplýva na jej podnik.

Malé a stredné podniky v EÚ zabezpečujú dve tretiny pracovných miest. Len za posledných päť rokov  z 10 novovytvorených pracovných miest v hospodárstve EÚ pripadalo 8 na MSP. Pri tvorbe HDP v oblasti služieb a tovarov v EÚ sa podiaľajú MSP asi 60 %.

Viac informácií o  „European SME Week“ nájdete na tejto stránke:  www.european-sme-week.eu.