V Dánsku sa bude dať poistiť proti teroristickému útoku

Komisia svoj súhlas odôvodnila tým, že jednanie krajiny nie je v rozpore s európskymi zákonmi o štátnej pomoci. Eurokomisárka pre hospodársku súťaž Neelie Kroes v prehlásení uviedla: „Dnešné rozhodnutie je dôkazom toho, že Komisia a členské štáty dokážu spolupracovať na splnení dôležitých cieľov v oblasti verejnej politiky. Rozhodnutie Komisie zaistí, že na dánskom trhu bude určitý druh poistenia pokrývať aj rizikovú oblasť teroristického útoku.“

Dánsko považuje za dôležité, aby mali jeho občania k podobnému poisteniu rizika prístup. Globálny poisťovací trh však kvôli nízkej miere pravdepodobnosti týchto útokov, no vysokej miere škôd v prípade ich uskutočnenia, podobné poistenie odmieta. Dánsko chce preto pomocou štátnej pomoci poisťovacím spoločnostiam zabezpečiť, aby mali jeho obyvatelia možnosť sa v tejto oblasti pripoistiť.

Podľa plánu budú poisťovacie spoločnosti poskytovať neživotné poistenie v prípade teroristického útoku do určitej výšky. Tento strop sa bude určovať každý rok nanovo – v súčasnosti je jeho výška päť miliárd dánskych korún (viac ako 670 miliónov eur).

Dánsko poskytuje garanciu ďalších 15 miliárd dánskych korún v prípade, že škody tento strop presiahnu.

Zákon o tomto druhu poistenia, schválený dánskym parlamentom už v júni 2008, umožňuje, aby ho poskytovali aj zahraničné spoločnosti podnikajúce v krajine v oblasti neživotného poistenia. Dánski poisťovatelia ako TrygVest, Topdanmark či Royal & Sun Alliance´s Codan sa k tomuto druhu poistenia prihlásia automaticky, cituje tamojších predstaviteľov New York Times.