V Rumunsku a Bulharsku zúri korupcia

Krátka správa

Vysoká miera korupcie v Bulharsku a v Rumunsku sa nevytratila ani po ich vstupe do EÚ na začiatku roka 2007. 27. septembra 2007 vydala organizácia Transparency International svoj Index vnímanej korupcie, v rámci ktorého sa Bulharsko umiestnilo na 64. priečke a Rumunsko dokonca až na 69. mieste spomedzi 180 hodnotených krajín. Na približnej rovnakej úrovni sa nachádza latinsko-americká Kolumbia, či africká Ghana. Súčasne však správa konštatuje, že v Rumunsku došlo k „značnému zlepšeniu.““

Základom systému hodnotenia je vytvorenie číselnej škály od 0 (extrémna miera korupcie) do 10 (neprítomnosť korupcie). Bulharsko a dve kandidátske krajiny, Turecko a Chorvátsko, dosiahli úroveň 4,1 bodu. Predbehli tak Rumunsko (3,7 bodu), ale súčasne tesne zaostávajú za Poľskom (4,2 bodu). Slovensko je na tom so svojimi 4,9 bodmi (49. miesto) o čosi lepšie, no za našimi západnými susedmi z Českej republiky stále zaostávame (5,2 bodu – 41. miesto). Pre porovnanie, najpozitívnejšie hodnotenie spomedzi európskych krajín dosiahli: Dánsko (9,4b), Fínsko (9,4b) a Švédsko (9,3b).

Európsky riaditeľ organizácie, Miklos Marschall, hovorí, že vo všeobecnosti mal proces rozšírenia pozitívny dopad na nové členské krajiny: „Členstvo v EÚ má svoj prínos prostredníctvom vonkajšieho tlaku. Môžete to vidieť v Slovinsku, Estónsku, ale aj v relatívne skorumpovaných krajinách ako Bulharsko a Rumunsko.“

Správa Komisie o súdnej reforme a boji proti korupcii, publikovaná v júni 2007, odhalila v Bulharsku a Rumunsku stále nedostatočnú mieru prijímania protikorupčných opatrení (EurActiv 28/06/07).

Hovorca Komisie, Mark Grey, pre EurActiv povedal, že Exekutíva EÚ od júna 2007 tieto krajiny zatiaľ opätovne nehodnotila, lebo stále očakáva od tamojších vlád ich akčné plány pre prekonanie zostávajúcich nedostatkov. Návrhy by mali byť podané do polovice októbra.

Korupčný index je založený na vnímaní miery korupcie expertmi a obchodníkmi, teda nie je odvodzovaný od tzv. tvrdých dát. Marschall túto metodológiu obhajuje slovami: „Aj keď môže byť vnímanie ovplyvnené mnohými vecami, celkovo poskytne realistický obraz.“

Komisia predstaví ďalšiu detailnú hodnotiacu správu o dosiahnutých výsledkoch v oboch krajinách v januári 2009.