Väčšina slovenských farmárov plní povinnosti krížového plnenia

foto: začiatok žatvy v dedine Bánov, okres Nové Zámky

V minulom roku požiadalo o podporu cez priame platby viac ako pätnásť tisíc slovenských poľnohospodárov. Doteraz im vyplatili 358 miliónov eur. Ku koncu roka dostávali platby len tí, ktorí spĺňali podmienky krížového plnenia (Cross compliance – CC) a nemali chybné deklarácie určených plôch.

Dodržavanie CC sa kontroluje u všetkých farmárov poberajúcich priame a kompenzačné platby v rámci Programu na rozvoj vidieka. Ako informuje ministerstvo pôdohospodárstva, v niektorých prípadoch sa zistilo, že si deklarovali väčšiu výmeru poľnohospodárskej pôdy, než v skutočnosti užívali a preto im podpory znížia.

Krížovému plneniu sa podrobilo už 537 slovenských poľnohospodárskych subjektov. Ako konštatuje rezort – väčšina z nich si plní povinnosti týkajúce sa dobrých poľnohospodárskych a environmentálnych podmienok, a zákonných požiadaviek hospodárenia (ochrana vody, pôdy, biotopov).

Systém krížového plnenia musia od 1. januára 2009 respektíve 1. januára 2011 dodržiavať všetci poľnohospodári, ktorí chcú získať jednotnú platbu. Farmárov podrobujú kontrole na základe vygenerovania počítačom. Očakáva sa, že Slovensko by na jednotnú platbu na farmu malo prejsť do roku 2013.