Veľké možnosti satelitnej navigácie

Krátka správa

Celosvetový trh pre služby satelitnej navigácie, určovanie polohy a času, by mal priniesť nové možnosti viacerým komerčným sektorom – televízii, telekomunikáciám, letectvu, či rybárstvu, a potenciál zlepšiť každodenný život pre občanov na celom svete.

Podľa komisára pre dopravu a viceprezidenta Komisie Jacquesa Barrota vytvára Zelená kniha, otvárajúca konzultácie o satelitných navigačných zariadeniach, „rámec, v ktorom sú vyvíjané satelitné navigačné zariadenia. Predovšetkým chce stimulovať diskusiu medzi zainteresovanými stranami a podporiť nové idei v oblasti možnej úlohy verejného sektora v podpore rozvoja takýchto zariadení.“

Globálny navigačný systém Galileo má poskytovať služby navigácie, určovania polohy a času od roku 2011. jeden experimentálny satelit Galileo sa už nachádza na orbite, druhý má nasledovať v roku 2007.

Komisia tvrdí, že Galileo bude vyspelejší, efektívnejší a spoľahlivejší než súčasný americký systém GPS. Zariadenia sú neprestajne vyvíjané a poskrývajú stále viac oblastí života a ekonomických sektorov. Globálny trh satelitnej navigácie, na ktorom má byť Galileo veľmi dôležitým hráčom, by v roku 2025 mal mať hodnotu 400 miliárd eur. Jeho vplyv by mal zasahovať do mnohých iných oblastí – telekomunikácií, televízie, počítačových sietí, letectva a lodnej dopravy, využitý môže byť pri zvyšovaní bezpečnosti akéhokoľvek druhu dopravy (leteckej, námornej, cestnej, železničnej, dokonca aj bezpečnosti chodcov), manažmente kríz a katastrof, či vo viacerých komerčných sektoroch ako poľnohospodárstvo, bezpečnosť online finančných transakcií, optimálne prerozdeľovanie elektrickej energie v sieti, či turistický ruch.

Spoluprácu na systéme Galileo však ohrozujú aj politické nezhody. Medzi členskými krajinami včera vznikol konflikt v otázke, či môže byť centrála celého systému v novej členskej krajine – jedným z horúcich kandidátov je totiž Praha.