Veľtrh inovácií v Bratislave

Krátka správa

Skúsenosti z najúspešnejších inovatívnych ekonomík – ako je v Európe Fínsko či Švédsko – ukazujú, že pre rozvoj vedy a výskumu, a efektívnu aplikáciu inovácií v praxi, je potrebná spolupráca medzi akademickým svetom a priemyslom (EurActiv.sk, 30.január 2008)

Druhý ročník medzinárodného priemyselného veľtrhu nových technológií a inovácií INDUSTRY EXPO 2008, ktorý sa uskutoční v dňoch 20. až 22. februára na bratislavskom výstavisku Incheba, sa bude orientovať na novátorské poznatky v strojárstve, elektrotechnike, energetike, chemickom a plynárenskom priemysle. Témou diskusií, odborných akcií aj kontraktačných rokovaní budú tiež novinky v biotechnológiách a otázky energetickej a surovinovej sebestačnosti.

Popri prezentácii najnovších technologických trendov v strojárstve, hutníctve, energetike a chémii sa uskutoční aj niekoľko sprievodných odborných podujatí. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne organizuje konferenciu s názvom Vzdelanie = budúcnosť Slovenska. Uskutoční sa medzinárodná konferencia Chémia 2008 spojená s dňom chemikov, ako aj 1. medzinárodné finále technickej súťaže mladých elektronikov. Uskutoční sa workshop „Umenie simulácií pre priemysel.“, pod garanciou Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu sa bude konať workshop zameraný na legislatívne normy. Združenie pre veternú energiu pripravuje tlačovú konferenciu. Počas veľtrhu bude predstavený program výroby elektrickej energie z jadra, najnovšie trendy využívania laserových technológií, či nanotechnológie v priemysle, ako aj biotechnológie.

. „Vo svete dnes vysoko prevažuje sieťová organizácia výskumu a vývoja. Aj pre slovenských vedcov je nesmierne dôležité neustále prehlbovať interakciu vlastných aktivít s výsledkami práce zahraničných výskumníkov,“ hovorí Martin Bruncko, predseda predstavenstva spoločnosti Neulogy, pod ktorej odbornou garanciou sa veľtrh koná.