Verheugen chce eko-výnimky pre časť priemyslu

Pozadie:

Európski lídri budú na Jarnom summite 13.-14. marca hovoriť o kontroverzných návrhoch Komisie v oblasti energetiky a boja proti klimatickým zmenám. Súčasťou balíka je aj nový prísnejší systém emisných limitov CO2 a obchodovania s nimi. Viaceré členské štáty a predstavitelia priemyslu sa obávajú, že prísna ekologická legislatíva vyženie mnohé veľké podniky preč z EÚ do tretích krajín.

Otázky:

Komisár pre priemysel Guenter Verheugen prišiel s riešením, ako pomôcť časti podnikov zvládnuť nové prísnejšie emisné limity – energeticky náročný priemysel by mal mať v systéme obchodovania s emisiami špeciálne podmienky. Informáciu priniesol nemecký denník Handelsblatt. Píše, že komisár by mal svoj návrh predniesť na Jarnom summite EÚ.

Verheugen upozorňuje, že mnohé energeticky náročné podniky sú teraz v neistote a mohli by sa rozhodnúť presunúť svoje aktivity mimo EÚ. Takéto obavy zazneli aj na stretnutí ministrov životného prostredia EÚ v Bruseli (3. marca). Predstavitelia priemyslu túto hrozbu živia – podľa viceprezidenta Svetovej energetickej rady, Johannesa Teyssenam sa firmy už teraz vzdávajú investičných plánov na starom kontinente, keď vidia plány EK v oblasti emisných limitov.

Koncept výnimiek pre energeticky náročné odvetvia narazí na odpor šéfa Komisie J. Barrosa, komisára pre životné prostredie S. Dimasa, aj viacerých ekologicky orientovaných krajín. Namietajú, že s akýmikoľvek úľavami treba počkať, keďže na budúci rok sa začnú rokovania o celosvetovej dohode o klimatických zmenách. Výsledok by mohol znamenať, že prísnejšie emisné limity sa budú uplatňovať globálne a európske firmy sa nebudú musieť cítiť znevýhodnené.

Najsilnejší oponenti Verheugenovho návrhu sú ekologické organizácie a ochranári. Namietajú, že náklady na pripravovanú legislatívu neprekročia 0,5% európskeho HDP, čo podľa nich nie je likvidačné.

Nová sporná legislatíva by mala vstúpiť do platnosti v roku 2013. Bude znamenať, že firmy už nebudú dostávať emisné limity pridelené vládou, ale budú si ich musieť kupovať na aukciách. To zasiahne najmä energeticky náročné odvetvia ako chemický, oceliarsky, papierenský priemysel a samotnú energetiku, ktorým sa zvýšia náklady. Výsledkom by však malo byť splnenie európskeho cieľa znížiť emisie CO2 do roku 2020 o 20%.

Pozície:

Guenter Verheugen, komisár pre priemysel: „Energeticky náročný priemysel potrebuje jasné a záväzné pravidlá, aby zostal v Európe a nemusel rušiť svoje rozvojové plány,“ vyhlásil pre Handelsblatt.

Energetická skupina ENEL, do ktorej patria aj Slovenské elektrárne pripomína, že emisie musia byť znižované globálne. Ak sa príjmu prísne opatrenia len v rámci EÚ, európske firmy stratia konkurencieschopnosť voči krajinám, ktoré podobne prísne regulácie nezavedú – ako USA, Čína, či India. Naznačuje pri tom, že vo svete takýto ekologický apetít nie je.

Karol Polanecký Greenpeace upozrňuje, že na ekologické opatrenia sa nemožno pozerať ako na prekážku ekonomického rozvoja: “Rozvoj ekologických technológií už dnes zo sebou prináša stimuly v oblastiach ako je vedecký výskum, či zavádzanie inovácií do praxe. Netreba zabúdať ani na vznik nových pracovných príležitostí v  odvetviach čistých technológií, alebo pozitívny vplyv na rozvoj regiónov.”