Verheugen: CSR je kľúčom k dôvere verejnosti v biznis

Komisár pre podnikanie a priemysel Günter Verheugen počas svojho prejavu na CSR Forum hovoril o tom prečo kríza, ktorej momentálne čelíme, vyžaduje, aby sa dával väčší dôraz na spoločensky zodpovedné podnikanie.

Za hlavný dôvod označil dôveru. Podľa štatistík 70 % Európanov podnikaniu dôveruje menej ako minulý rok. „Tento trend nás znepokojuje všetkých,“ zdôraznil komisár. „Častom som sa hádal, že Európa môže prosperovať len v prípade udržateľného rozvoja v troch pilieroch – konkurencieschopnosť, environmentálna ochrana a sociálne inklúzii – ak sa dôveruje firmám a sú dôveryhodné a cenené za svoj prínos spoločnosti,“ vysvetlil.

Proces obnovy dôvery v biznis postavil do prioritnej pozície. Od podnikov žiada, aby pochopili komunitnú úlohu. „Musíme sa poučiť z toho, čo sa stalo na finančných trhoch a vytvoriť pravidlá, ktoré efektívne podporia trh operovať v záujme spoločnosti.“

Podľa Verheugena je táto problematika zložitejšia aj o etické správanie a etické štandardy. „Finančná kríza odhalila neočakávaný stupeň sebeckosti a „pažravosti“, ktorá medzi nami panuje,“ tvrdí Günter Verheugen. Podľa neho sa to nedá zmeniť legislatívne, ale len tak, že sa vytvorí prostredie, kde sa takéto správanie nebude tolerovať, ale trestať. Za pravdu pritom dal americkému prezidentovi, ktorý volá po „novej ére zodpovednosti“.

Komisár však zastáva názor, že CSR by malo ostať dobrovoľným konceptom. Zdôraznil však, že to nevylučuje právo Komisie zasiahnuť do podnikateľského sektora vždy, keď to prinesie želaný osoh.

Spomenul aj aktivity EÚ voči svojim vonkajším partnerom, najmä o dialógu o CSR, ktorý nadviazali s Čínou a Japonskom. „CSR je dôležité pre EÚ, ale tiež aj z globálneho hľadiska. Preskúmame spôsoby ako európsky pohľad na CSR môžeme využiť vo vzťahoch s tretími krajinami a na relevantných medzinárodných fórach,“ uzavrel komisár.