Verheugen pretláča americkú hydinu

Špeciálne antimikrobiálne ošetrená hydina môže mať negatívny vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie. Preto sa na európsky trh nemôže dovážať. Zákaz platí od roku 1997 a hneď po Veľkej noci by ho mala znovu potvrdiť aj Európska agentúra potravinovej bezpečnosti. Zákaz už dlhodobo narušuje európsko-americké obchodné vzťahy. Opäť sa prejavuje rozdielny pohľad EÚ a USA na potravinové štandardy a bezpečnosť, rovnako ako pri GMO potravinách.

Komisár pre priemysel Gunter Verheugen sa údajne snaží dostať americkú hydinu späť na európsky trh. EuropeanVoice informuje, že Verheugen zaslal v tejto veci súkromný list predsedovi EK José Barrosovi. Žiada ho v ňom, aby v prípade negatívneho posudku od Európskej agentúry potravinovej bezpečnosti predsa len Komisia našla spôsob, ako dostať americkú hydinu do EÚ.

Zákaz by sa mal zrušiť už na júnovom zasadnutí Transatlantickej ekonomickej rady (TEC), v ktorej Verheugen zastupuje EÚ. Jeho americký kolega Dan Price, ktorý je zároveň poradca prezidenta Georga Busha, mu práve na pôde TEC vysvetlil, aké dôležité je pre Američanov zrušenie zákazu dovozu hydiny: „Price bol veľmi otvorený a povedal mi, že prezident Bush by zlyhanie v tejto veci považoval za ohrozenie transatlantických ekonomických rokovaní,“ uvádza sa v liste, ktorý Verheugen zaslal Barrosovi. Zároveň dodal, že Američania považujú celú záležitosť za test, či je EÚ skutočne pro-americká.

Potvrdzuje to aj vyhlásenie špeciálneho amerického splnomocnenca pre EÚ C. Boydena Graya: „EÚ pred piatimi rokmi súhlasila s dovozom amerických kurčiat, ktoré európske autority (DG Sanco) prehlásili za bezpečné, výmenou za otvorenie amerického trhu pre španielske mandarínky. USA splnili svoju časť dohody, ale EÚ tak doteraz neurobila. Napriek tomu, že peňažný význam trhu s hydinou je relatívne malý, ide hlavne o principiálnu záležitosť z hľadiska reciprocity našich TEC cieľov,“ píše EuropeanVoice.

Proti Verheugenovým zámerom sa postavili minimálne traja komisári: Mariann Fischer Boel (poľnohospodárstvo), Markos Kyprianou (zdravie) a Stavros Dimas (životné prostredie). Obávajú sa možných vplyvov na zdravie a životné prostredie. Podobne sa vyjadrila aj významná európska spotrebiteľská organizácia BEUC – zdôraznila že v európskych štátoch je opačný trend, ktorý sa snaží dosiahnuť čo najčistejšiu potravinovú produkciu, zbavenú maximálneho množstva aditív.