Verí ešte EÚ v konkurenciu?

Pozadie

Lídri EÚ súhlasili s požiadavkou francúzskeho prezidenta, aby sa v novej zmluve neobjavila „slobodná a neobmedzená“ konkurencia medzi cieľmi Únie. V hlavnom texte tak ostala len „plná zamestnanosť a sociálny pokrok“, zatiaľ čo konkurencia bola zaradená do samostatného protokolu.

Bezprostredne po summite, v sobotu 23. júna 2007, Sarkozy povedal, že jeho cieľom bolo dať EÚ „o niečo viac ľudskosti“.

Debata o mieste „konkurencie“ pri tvorbe politík EÚ sa dostala do popredia po referende, ktorým Francúzi odmietli ratifikovať euroústavu. „Neolibeálny“ charakter Únie bol vtedy argumentom časti odporcov.

Otázky

Medzi podporovateľmi voľného trhu a konkurencie sa objavili obavy, že zmena zmluvy podporí veľké, štátom vlastnené francúzske firmy, ako GdF, či EdF, v ich odpore proti smerniciam požadujúcim konkurenciu.

Odchádzajúci britský premiér Tony Blair sa dostal pod silný tlak opozičných konzervatívcov, aby zabezpečil prijatie špeciálneho ustanovenia, ktoré by predchádzalo možným dopadom vynechania „neobmedzenej súťaže“ z princípov v úvode Zmluvy.

Blair a predstavitelia Nemeckého predsedníctva však tvrdia, že právny základ podpory konkurencie ostáva, nakoľko je v zmluvách spomínaná 13 krát.

Pozície

Francúzsky prezident Nicolas Sarkozy sa pýtal: „Konkurencia ako ideológia, ako dogrma, čo urobil pre Európu? Spôsobil len, že stále menej ľudí hlasuje v európskych voľbách a stále menej ľudí verí v Európu.“

Komisárka pre konkurenciu Neelie Kroes vyhlásila, že „nie je znepokojená“ rozhodnutím presunutím záväzku voči „slobodnej a neobmedzenej súťaži“ z cieľov v neúspešnom návrhu euroústavy, do protokolu v novonavrhnutej Reformovanej zmluve.

„Protokol zmluvy je práve záväzným potvrdením, že systém nenarušenej konkurencie je súčasťou vnútorného trhu. Samozrejme, konkurencia nie je cieľom samým o sebe, no jedným z najlepších nástrojov na vytvorenie podmienok pre rast a pracovné miesta. Jej zahrnutie do protokolu o vnútornom trhu objasňuje, že jedno nemôže existovať bez druhého. Presunul sa nábytok, no dom stále stojí. Protokol na status ekvivalentný k statusu Zmluvy.“

Komisár pre vnútorný trh Charlie McCreevy pre Irish Times povedal: „V politike i živote je vnímanie všetkým. V tomto zmysle je to návrat k protekcionistickému reflexu. Nemyslím, že je to dobré.“

Nemecká kancelárka Angela Merkelpredseda Komisie José Manuel Barroso však posun „konkurencie“ nepovažujú za podstatný: „Bola reštrukturalizovaná, nie posunutá na nižšiu úroveň“, povedala Merkel. „Nakoľko je v tomto mandáte spomínaný slobodný trh aj vnútorný trh, myslím že môžeme povedať, že sa nič nezmenilo“, dodal Barroso. „Z právneho hľadiska neboli kompetencie Komisie podkopané… teraz sú ešte jasnejšie.“

Daniel Gros, riaditeľ Centra pre štúdie európskej politiky (CEPS) pre EurActiv povedal: „Veľa bude závisieť od toho, ako na tento dodatok zareagujú sudcovia ústavného súdu – omnoho dôležitejšie však je, že v eurozóne konkurencia rastie, zasahuje aj na trhy, ktoré boli predtým chránení, vo veľkých krajinách ako Francúzsko, a to mnohých politikov znepokojuje.“

Peter Sutherland, bývalý komisár pre konkurenciu a bývalý generálny riaditeľ WTO, povedal: „Žiadosť Francúzska má politický význam, no Francúzsko nechce neslobodné trhy, alebo trhy bez konkurencie. Neviem, ako budú nový text interpretovať súdy, myslím si však, že právomoci EÚ v oblasti konkurencie nie sú dotknuté. Potrebujete obe strany – kontrolu zlučovania firiem a protimonopolnú kontrolu na jednej strane, kontrolu štátnej pomoci na strane druhej.“

Švédsky europoslanec Gunnar Hökmark, podpredseda skupiny EPP-ED v Európskom parlamente, povedal: „Práve konkurencia kedysi generovala inovácie a investície v Európe, čo viedlo k vývoju, ktorý zmenil náš kontinent a zmenil svet. Európa sa nestane opäť vedúcou ekonomikou tým, že budeme chrániť staré známe štruktúry podnikania, ale zabezpečením férových príležitostí pre nové a neznáme myšlienky.“

Wolfgang Munchau pre Financial Times píše: „Zabudnite na „reformovanú zmluvu“. To je hotová vec. Ďalšia, a omnoho dôležitejšia, bitka v EÚ bude o merkantilizme Nicolasa Sarkozyho, ktorý chce priniesť do EÚ… Predpokladám, že z dlhodobého hľadiska bude mať určitý vplyv, nakoľko Európsky súdny dvor bude musieť nakoniec túto zmenu priorít vziať do úvahy. Nie je to však o úzko definovanej politike konkurencie. Táto zmena slov je dôležitá, pretože nám hovorí, ako EÚ vníma samu seba, a čo chce robiť v budúcnosti.“