Visa zníži poplatky

Foto: www.flickr.com / CreditCardOffers

V prípade vnútroštátneho styku ide o pokles o 60 % a v medzinárodnom o 30 %. „Sme radi, že je Visa Europe ochotná znížiť poplatky multilaterálne a urobiť tak svoje obchodné pravidlá transparentnými,“ uviedol komisár pre hospodársku súťaž Joaquin Almunia v stanovisku Komisie.

Dohoda však nie je zatiaľ právne záväzná. Exekutíva chce najprv vidieť výsledky testov trhu. „Ide o významný krok vpred k dosiahnutiu Jednotnej oblasti platieb v eurách (SEPA) a v nahradení neefektívnych platieb v hotovosti,“ uviedol výkonný riaditeľ spoločnosti Visa Europe Peter Ayliffe.

Podľa maloobchodníkov je však zníženie na 0,2 % príliš malé, aby na trh s kartami preniklo viac konkurencie. VISA k tomuto kroku pristúpila po tom, čo v apríli jej konkurenčná spoločnosť MasterCard znížila poplatky pre debetné karty na 0,2 a kreditné na 0,3 %. Visa však nemusela znížiť poplatky pre kreditné karty.

„Sme veľmi sklamaní, že si Komisia zvolila marginálny prístup k spoločnosti VISA,“ uviedol Xavier Durieu, generálny tajomník maloobchodnej loby EuroCommerce. Európska komisia síce chce obmedziť dominantné postavenie aj VISA aj MasterCard, no 0,2 % podľa loby nebude dostatočným stimulom pre „tretiu“ platobnú schému.

„Stanovenie takejto maximálnej hodnoty bude ďalej mariť snahy tretích kartových schém, ktoré len s ťažkosťami budú vedieť vytvoriť systém so spravodlivejším cenovým modelom,“ uzavrela EuroCommerce.