Vláda odobrila zjednodušenia pri čerpaní eurofondov

pellegrini eurofondy

Peter Pellegrini na zasadnutí vlády, zdroj: TASR

Cieľom novej úpravy zákona je znížiť administratívnu záťaž pri predkladaní projektov, čo má mestám a obciam priniesť „nemalé finančné úspory“. Informuje o tom tlačová správa úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho.

Novela zákona, ktorú dnes schválili vládni ministri, prináša tri základné zmeny.

Projekty budú posudzovať v dvoch kolách

Prvou zmenou je rozdelenie systému posudzovania žiadostí o eurofondy na dve kolá.

V prvom kole žiadatelia predložia len tzv. projektový zámer, v ktorom popíšu cieľ projektu, jeho prínosy pre dané územie a predpokladané výdavky. Zámer posúdi odborná komisia, ktorá predkladateľovi odporučí, či sa má projektu venovať ďalej.

„Žiadatelia, ktorí budú neúspešní v prvom kole ušetria veľa peňazí pri príprave rozsiahlejšej projektovej dokumentácie, ktorú je potrebné predložiť pri žiadosti o nenávratný finančný príspevok,“ vysvetlil Pellegrini.

„Pomôže to najmä malým a stredným obciam na zapojenie sa do výziev, ktorým sa v minulosti kvôli vysokej finančnej záťaži radšej vyhýbali,“ doplnil Béla Bugár, ktorý spolupracoval pri príprave novely zákona.

Paušálne vykazovanie výdavkov

Zjednoduší sa aj systém vykazovania výdavkov. Nepriame výdavky (na administratívu projektu, pohonné hmoty, energie, elektronické a mobilné služby apod.) si budú po novom môcť žiadatelia vykazovať paušálne.

V určitých prípadoch môže ísť až o 40 % z celkovej hodnoty projektu.

Nový systém vykazovania tak zjednoduší aj byrokraticky náročný proces kontroly výdavkov, ktorý okrem prijímateľov zaťažuje aj riadiace orgány.

Čítajte aj: Bezplatné poradenské centrá majú zlepšiť čerpanie európskych fondov

Väčšia transparentnosť

Treťou zmenou je, že riadiace orgány budú povinné zabezpečiť väčšinové zastúpenie partnerov v monitorovacích výboroch.

„Zjednodušene povedané – v každom z monitorovacích výborov budú mať zástupcovia štátnych orgánov povinnú menšinu, čím sa zvýši aspekt transparentnosti a dohľadu nad prácou riadiacich orgánov zo strany partnerov a verejnosti,“ vysvetľuje úrad vicepremiéra.

Dlhodobý problém

Zjednodušením pravidiel sa vláda snaží riešiť dlhodobý problém s čerpaním eurofondov na Slovensku.

„Aj v minulom programovom období, aj v tomto, sme nedokázali čerpať tieto prostriedky na sto percent. Chceme to zmeniť, kým je ešte čas,“ povedal pre agentúru SITA Béla Bugár.

V súčasnom programovom období (2014 – 2020) Slovensko zatiaľ vyčerpalo len 225,62 milióna eur. To predstavuje 1,61 % z celkových prostriedkov, ktoré máme do konca obdobia k dispozícií.

Čítajte aj: Ako zjednodušiť čerpanie eurofondov?